Referat foreldremøter uke 34

Tirsdag, onsdag og torsdag ble det arrangert foreldremøter for alle klasser og hovedtrinnn. En felles orientering for hovedtrinnet ble arrangert i Varen, mens klasseforeldremøter ble avholdt i klasserommene.

 

Referat fra fellessamling ungdomstrinnet kan du lese her.

Refera fra fellessamling mellomtrinnet kan du lese her.

Referat fra fellessamling småtrinnet kan du lese her.

 

Referat fra klasseforeldremøtene blir sendt ut til den foreldregruppa det gjelder på epost.

SKOLEKORPS

Randaberg skolekorps tar opp nye medlemmer på alle skolene i høst. Vi tilbyr undervisning med gode lærere rett etter skoletid. Er du interessert og har spørsmål ta kontakt med Marcel 9079 2508 på Goa og Harestad og Kristin 4542 2143 eller send en epost til randabergkorps@lyse.net

Barn og unges kommunestyre

Årets BUK – gjeng på Harestad skole har representert skolen på en fantastisk god måte! De har lagt fram elevene sine ulike saker og har vunnet fram i de fleste.
Torsdag 31. mai avsluttet vi BUK- året med å få gjennom at hver skole på Randaberg skal få penger til tre plantekasser hver. Disse skal stå i tilknytning til mat og helse-rommene og bli fylt med urter som valgfaget natur, miljø og friluftsliv dyrker fram hvert år.
Takk for innsatsen!

Miljødag

Torsdag 31.mai er det miljødag for alle skolene i kommunen. Informasjon om det som skjer ved vår skole finner du her.

I forbindelse med dette blir det også samlet inn fritidsutstyr til kommunen sitt lager. Mer om dette kan du lese i dette dokumentet.

1 2 3 4 5 6