UNGDATA 2019

I 2019 gjennomføres ungdataundersøkelsen i Randaberg kommune blant elever i
8.–10. klasse. Tidligere har kommunen gjennomført undersøkelsen i 2010, 2013 og 2016. For å gi et godt bilde av situasjonen i Randaberg, er det viktig at så mange som mulig deltar

Vi ønsker at alle elevene på ungdomstrinnet deltar på denne undersøkelsen i uke 11. Les informasjonen, og ta kontakt hvis barnet/ungdommen din ikke skal delta.

Informasjon om undersøkelsen finner du her.

TRAFIKKAKSJON

 

 

 

 

 

 

 

FAU ved Harestad skole gjennomførte sammen med politiet en trafikkaksjon før skoletid tirsdag 27. november 2018. De stod ved nye Harestad skole, der refleks, lys og sykler ble sjekket.

Verdensdagen psykisk helse – velkommen til Varen

Invitasjonen til temakveld går til alle foresatte på ALLE trinn.

Temakveld/foredrag er i anledning markering av Verdensdagen psykisk helse, og er en årlig begivenhet som kommunen samarbeider med Randaberg Videregående om.  Til orientering samarbeider vi også årlig med skolene om foredrag med samme foredragsholder for alle elever 10.trinn  + 2.trinn ved Randaberg VGS tidligere  på dagen (kl. 14:00 – 15:00). Noe av tanken bak dette er at de eldste ungdommene på grunnskolen/ elever VGS  og foresatte hører de samme tingene – et godt utgangspunkt for å prate om tema på hjemmefronten. Men foredraget er ÅPENT FOR ALLE, og det kan være kjekt å få med seg uansett hvilket trinn barna går.

Sted for foredragene er: Varen – Randaberg kulturscene.

 

Årets tema for Verdensdagen psykisk helse er «Vær raus», og oppfordrer oss alle til å vise raushet i hverdagen. Å være raus med seg selv og andre kan bidra til god psykisk helse. Raushet handler om å gi noe uten å forvente noe tilbake. Det dreier seg om at vi er ulike, at vi ikke er perfekte, og gi rom for egne og andres ulikheter. Et raust samfunn styrker oss alle.

Referat foreldremøter uke 34

Tirsdag, onsdag og torsdag ble det arrangert foreldremøter for alle klasser og hovedtrinnn. En felles orientering for hovedtrinnet ble arrangert i Varen, mens klasseforeldremøter ble avholdt i klasserommene.

 

Referat fra fellessamling ungdomstrinnet kan du lese her.

Refera fra fellessamling mellomtrinnet kan du lese her.

Referat fra fellessamling småtrinnet kan du lese her.

 

Referat fra klasseforeldremøtene blir sendt ut til den foreldregruppa det gjelder på epost.

SKOLEKORPS

Randaberg skolekorps tar opp nye medlemmer på alle skolene i høst. Vi tilbyr undervisning med gode lærere rett etter skoletid. Er du interessert og har spørsmål ta kontakt med Marcel 9079 2508 på Goa og Harestad og Kristin 4542 2143 eller send en epost til randabergkorps@lyse.net

Barn og unges kommunestyre

Årets BUK – gjeng på Harestad skole har representert skolen på en fantastisk god måte! De har lagt fram elevene sine ulike saker og har vunnet fram i de fleste.
Torsdag 31. mai avsluttet vi BUK- året med å få gjennom at hver skole på Randaberg skal få penger til tre plantekasser hver. Disse skal stå i tilknytning til mat og helse-rommene og bli fylt med urter som valgfaget natur, miljø og friluftsliv dyrker fram hvert år.
Takk for innsatsen!
1 2 3 4 5