utdanningsmesse

Utdanningsmessen 2019 – Varen 

torsdag 12. desember kl. 17.30-21.00

Ansatte og elever fra Bergeland vgs, Godalen vgs, Jåttå vgs, Randaberg vgs, Stavanger katedralskole, St. Svithun vgs, Strand vgs, Øksnevad og Tveit vgs, samt opplæringskontoret for Anleggs- og bergfagene – kommer til Randaberg torsdag 12. desember for å gi dere elever mulighet til å få svar på spørsmål om videre karrierevei. 

Alle 15 utdanningsprogram er representert denne kvelden.

Oppmøtet er obligatorisk for elevene, og vi oppfordrer også foreldre/foresatte til å komme sammen med ungdommen. 

Tidsplan for Utdanningsmessen er:

9. trinn kl. 17.30 – 19.00

Goa og Grødem: kl. 17.30 – 18.15

Harestad: kl. 18.15 – 19.00

10. trinn kl. 19.00 – 21.00

Goa og Grødem: kl. 19.00 – 20.00

Harestad: kl. 20.00 – 21.00

Velkommen!

Elevundersøkelsen

Harestad skole skal også i høst gjennomføre den obligatoriske elevundersøkelsen.

Elevene på 7. og 10. trinn må delta. Det er frivillig for skolen å melde på klassetrinn fra 5. trinn og oppover. Vi har tradisjon for å la alle elevene på mellomtrinnet og ungdomstrinnet delta. Slik blir det i høst også. Klassene vil få nærmere informasjon om gjennomføringstidspunkt.

Utfyllende informasjon om undersøkelsen, personvern mm finner dere her på Udir sine hjemmesider.

GOD SOMMER!

Harestad skole har nå tatt sommerferie. Takk til alle for innsats i skoleåret som nå er historie, også for det som kom inn på aksjonsdagen, da vi samlet inn penger til bedre skole for barn i Peru. I kontanter har vi talt opp kr 44.661,-. I tillegg ble det også betalt inn en del via Vipps som vi dessverre ikke pr dato har oversikt over.

Med bilde fra siste skoledag i nybygget der «We are the world» runget og fylte hele rommet med godlyd, ønsker vi alle medlemmer av skolesamfunnet god ferie. Informasjon om skolestart kommer i begynnelsen av august.

INVITASJON TIL FORELDREMØTE

Levekårsundersøkelsen Ungdata 2019, Ung i Rogaland, er gjennomført for
fjerde gang på ungdomstrinnene i Randaberg kommune. Første gang
undersøkelsen ble gjort var i 2010 og er siden gjennomført hvert 3. år.

HVA SPURTE VI OM I UNGDATA?
 Forhold til skole, venner og foreldre
 Fritid og fritidsaktiviteter
 Helse, trivsel og livskvalitet
 Mobbing
 Regelbrudd, vold og rus

Resultatene har kommet og KoRus-Vest Stavanger vil presentere hovedfunn fra
undersøkelsen. Foresatte ved alle tre grunnskolene i Randaberg inviteres til
denne presentasjonen.

Dato: mandag 3. juni 2019
Klokken: 18:00 – 19:00
Sted: Varen, Randaberg kulturscene

Velkommen!

Hospitering for 9. trinn på randaberg vgs

Elevene på 9. trinn skal på hospitering ved Randaberg videregående skole mandag og tirsdag i uke 15, altså mandag 8. og tirsdag 9. april. Informasjon om dette blir formidlet til elevene på skolen. Det vil være en lærer fra Harestad skole til stede begge dagene for å støtte og hjelpe ved behov.

Mandag 8. april blir foreldre og elever invitert til et informasjonsmøte fra kl 17.30. Brevet fra Randaberg vgs om dette finner dere ved å klikke her.

TIMMS

Harestad skole er trukket ut til å delta i Timms – en internasjonal undersøkelse for å kartlegge elevene på 5. og 9. trinn sitt faglige nivå i matematikk og naturfag. Hos oss er det det elevene i 9a og 9c som er trukket ut til å delta. Informasjon til elever og foreldre er sendt ut på epost. Informasjon finner dere også her.

1 2 3 4 5