INNSATS FOR ANDRE

Takk til elever og lærere i valgfaget «Innsats for andre» som dette skoleåret har produsert armbånd og utført andre jobber og tjent 3.535 kr som i dag er overført til Barnekreftforeningen.

 

Takk også til alle som har støttet elevene ved å kjøpe det de har produsert!

 

INNTAK TIL VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

VIKTIGE OPPLYSNINGER OM INNTAKET TIL V.G. SKOLE 

 

Hvordan ta imot elevplassen i videregående skole:

 

Ordinært.

Etter at inntaket er kjørt, vil du ca. 5.juli få melding om dette direkte via SMS og/eller e-post. Svarfristen din vil da være senest 10 dager fra mottatt svar, ca. 15.juli. 

2.-inntaket skal være klart ca. 22. juli med kort svarfrist. .

 

Meldingen / e-posten vil gi informasjon om at inntaket er klart. Du da logge deg på 

www.vigo.no  og gi svar med  MinID slik du gjorde  da du søkte *)

Klikk på ikonet til venstre. Da må du ha personnummer og det passordet du laget ved første gangs innlogging og mobilen klar.

For sikkerhets skyld bør du teste dette i god tid før ferien, fordi en del nok har glemt passordet sitt.

 

*) NB! Dersom du ikke logget deg inn med fødselsnummer, mobilnummer og laget et personlig passord,må du sjekke om du fortsatt har brevet fra MinID med PIN-kodene.

Hvis ikke du kan finne det, kan du bestille nytt ved å ta kontakt med brukerstøtte på

telefon 800 30 300 eller sende mail til minid@difi.no.  Det tar ca 1-2 uke før du får 

et nytt PIN-kodebrev. Derfor bør du gjøre dette før sommerferien!

Uansett bør du ha PIN-kodene i reserve dersom det skulle være noe galt med mobilen din. 

             HUSK! Du skal også bruke PIN-kodene når du skal søke videre skoleplass neste skoleår.

 

Får du ikke melding, må du likevel logge deg inn på www.vigo.no den 5.juli. Dersom  du ikke svarer innen fristen, vil du få tilsendt  purring med melding om å svare omgående. Hvis du da ikke svarer med en gang,  vil du miste tilbudet om skoleplass og ventelisteplass.

 

Alle må svare uansett om skolen er privat eller fylkeskommunal. Det gjelder også for de som allerede i mai og juni har fått bekreftet plass på private videregående skoler.

 

Du kan svare JA til plassen du får eller du kan svare JA til plassen, men at du ønsker å stå på venteliste til et høyere ønske dersom du ikke har fått førsteønsket ditt oppfylt. Svarer du NEI, betyr et nei, nei til videregående skole og nei til fortsatt å stå på venteliste, og du står uten skoleplass til neste år.

 

UNGDATA

Spørreundersøkelsen Ungdata i Randaberg gjennomføres blant elever i 8. – 10. klasse. Vi skal gjennomføre i løpet av perioden uke 10 til 13. Tidligere har kommunen gjennomført denne undersøkelsen i 2010, 2013, 2013 og 2019.

 

Vi ønsker at alle skal delta, men det er ikke obligatorisk. Foreldre/foresatte bestemmer om egne barn skal delta eller ikke. Dersom du vil at ditt barn skal delta, trenger du ikke foreta deg noe. Skulle du av en eller annen grunn ønske at barnet ditt ikke deltar, må du gi beskjed til skolen v/kontaktlærer før undersøkelsen starter.

Mer informasjon finner du her.

ÅPEN DAG VIDEREGÅENDE SKOLE

Det ser ut som at det blir åpen dag på de videregående skolene i år, men vi anbefaler dere å sjekke på hjemmesiden til den enkelte skole om det blir forandringer p.g.a smittesituajonen. Her er en oversikt over hvilke skoler som har åpen dag og når. 

Skole Dag Tid
Tryggheim vgs torsdag 13.01 kl 18.00     (digitalt)
Hetland vgs tirsdag 18.01  kl 15.00 – 18.00 
St. Olav vgs tirsdag 18.01 kl 18.00 – 20.00
St. Olav IB onsdag 19.01 kl 18.00 – 20.00
St. Svithun vgs onsdag 19.02 kl 18.00 – 20.30
Bergeland vgs  onsdag 19.01 kl 18.00 – 20.00
Steinerskolen i Stavanger   torsdag 20.01    kl ??  både digitalt og fysisk 
Gand vgs torsdag 20.01 kl 16.00 – 19.00
SOTS torsdag 20.01    kl 16.00 – 19.00
Tryggheim vgs hospitering og besøkshelg   fredag 21/1 og lørdag 22/1 (påmelding)
Øksnevad vgs mandag 24.01 kl 17.00 – 19.00
Bryne vgs tirsdag 25.01 kl 17.00-19.00
Stavanger katedralskole tirsdag 25.01 kl 18.00 – 20.00
Godalen vgs tirsdag 25.01 kl 17.00 – 19.00
Randaberg vgs onsdag 26.01 kl 17.00 – 19.00
Akademiet torsdag 27.01 kl 17.00
Jåttå vgs torsdag 27.01 kl 17.00 – 19.00
Vågen vgs onsdag 02.02 kl 17.00 – 19.00
Strand vgs  onsdag 02.02 kl 18.30
Akademiet onsdag 16.02 kl 17.00

 

ELEVUNDERSØKELSEN 2021

Elevundersøkelsen er en av Utdanningsdirektoratets nettbaserte brukerundersøkelser. Her får elevene muligheten til å si hva de mener om forhold som er viktige for at de skal lære og trives på skolen. Generelt har undersøkelser besvart av barn og ungdom høy troverdighet, så det er et viktig verktøy for å sikre en god skole.

Elevundersøkelsen gjennomføres hver høst på 5.-10. trinn på Grødem skole. Det er mulig for foresatte å reservere barnet mot å ta denne. Ta kontakt med skolen hvis det er ønskelig.

Mer info om undersøkelsen 

Når gjennomføres undersøkelsen? November/desember 2021.

VAKSINERING AV ELEVER

Alle elevene på ungdomstrinnet og de i 7.klasse som er født i månedene januar-september får nå tilbud om vaksinering. Det skal skje klassevis onsdag 6. oktober. Elevene må levere signert egenerklæring og samtykkeskjema, se lenker under.

Foreldre til elever som ikke har fylt 16 år, må skrive under på samtykke.

Følg med på informasjon i ukeplanene og ev ranselpost med skjema til signering.

Her er lenker til sider med informasjon, egenerklæringsskjema og samtykkeskjema:

Vaksinasjon av barn og unge. 

Samtykkeskjema.

Egenerklæring.

 

 

Timebestilling hos helsesykepleier

Helsesykepleierne i Randaberg kommune vil i løpet av de neste ukene åpne opp for timebestilling på nett.

Dette gjelder i første omgang for elever i grunnskolene. Både foreldre og elever kan bestille time.

– Vi stiller noen timer disponible for bestilling på nett. Timebestilling vil også foregå som tidligere via telefon eller «drop in», til tross for at vi står som opptatt på nett, sier Linda Veggeberg, helsesykepleier i Randaberg kommune.

Via «Helsesykepleier» på skolens nettsider kommer foreldre og elever direkte til bestillingssiden.

1 2 3 6