GOD SOMMER!

Harestad skole har nå tatt sommerferie. Takk til alle for innsats i skoleåret som nå er historie, også for det som kom inn på aksjonsdagen, da vi samlet inn penger til bedre skole for barn i Peru. I kontanter har vi talt opp kr 44.661,-. I tillegg ble det også betalt inn en del via Vipps som vi dessverre ikke pr dato har oversikt over.

Med bilde fra siste skoledag i nybygget der «We are the world» runget og fylte hele rommet med godlyd, ønsker vi alle medlemmer av skolesamfunnet god ferie. Informasjon om skolestart kommer i begynnelsen av august.

INVITASJON TIL FORELDREMØTE

Levekårsundersøkelsen Ungdata 2019, Ung i Rogaland, er gjennomført for
fjerde gang på ungdomstrinnene i Randaberg kommune. Første gang
undersøkelsen ble gjort var i 2010 og er siden gjennomført hvert 3. år.

HVA SPURTE VI OM I UNGDATA?
 Forhold til skole, venner og foreldre
 Fritid og fritidsaktiviteter
 Helse, trivsel og livskvalitet
 Mobbing
 Regelbrudd, vold og rus

Resultatene har kommet og KoRus-Vest Stavanger vil presentere hovedfunn fra
undersøkelsen. Foresatte ved alle tre grunnskolene i Randaberg inviteres til
denne presentasjonen.

Dato: mandag 3. juni 2019
Klokken: 18:00 – 19:00
Sted: Varen, Randaberg kulturscene

Velkommen!

Hospitering for 9. trinn på randaberg vgs

Elevene på 9. trinn skal på hospitering ved Randaberg videregående skole mandag og tirsdag i uke 15, altså mandag 8. og tirsdag 9. april. Informasjon om dette blir formidlet til elevene på skolen. Det vil være en lærer fra Harestad skole til stede begge dagene for å støtte og hjelpe ved behov.

Mandag 8. april blir foreldre og elever invitert til et informasjonsmøte fra kl 17.30. Brevet fra Randaberg vgs om dette finner dere ved å klikke her.

TIMMS

Harestad skole er trukket ut til å delta i Timms – en internasjonal undersøkelse for å kartlegge elevene på 5. og 9. trinn sitt faglige nivå i matematikk og naturfag. Hos oss er det det elevene i 9a og 9c som er trukket ut til å delta. Informasjon til elever og foreldre er sendt ut på epost. Informasjon finner dere også her.

STANDPUNKTVURDERING og eksamen

Udir har forfattet en meget god forklaring på hva fylkesmannen skal se på dersom elever og deres foresatte klager på en standpunktkarakter.

Informasjon fra fylkesmannen i Rogaland om standpunktvurdering og prosedyrer for eventuell klage finner dere her.

Informasjon om vurdering, klage o.l. for minoritetsspråklige elever kan leses her.

Dersom en elev mener å ha rett på utvidet tid til sentralt gitt eksamen (skriftlig), må skolen få en søknad om dette innen utgangen av april. Vi foretrekker at dere i så fall fyller ut dette søknadsskjemaet og leverer til inspektør for ungdomstrinnet. Medisinske grunner må dokumenteres med legeattest. Dersom dysleksi er grunn for søknad, trenger vi ikke mer dokumentasjon enn den vi alt har.

UNGDATA 2019

I 2019 gjennomføres ungdataundersøkelsen i Randaberg kommune blant elever i
8.–10. klasse. Tidligere har kommunen gjennomført undersøkelsen i 2010, 2013 og 2016. For å gi et godt bilde av situasjonen i Randaberg, er det viktig at så mange som mulig deltar

Vi ønsker at alle elevene på ungdomstrinnet deltar på denne undersøkelsen i uke 11. Les informasjonen, og ta kontakt hvis barnet/ungdommen din ikke skal delta.

Informasjon om undersøkelsen finner du her.

1 2 3 5