WEBINAR OM DYSLEKSI

Vi anbefaler å sjekke og eventuelt delta på Lingit sine webinar om dysleksi i høst.

 

Webinar om dysleksi – heldigitalt og helt gratis!

Lingit vil gi flere muligheten til å oppdatere seg på tema dysleksi og tilrettelegging i skolen.

Vi setter derfor opp 10 fagwebinar denne høsten, slik at så mange som mulig får tilgang til interessant fagstoff fra forskere, erfaringer fra dyslektikere og tips fra foreldre om hvordan utfordringer med dysleksi godt på vei kan løses eller til og med omdannes til muligheter!

Foredragene er en fin kombinasjon av ulike perspektiv: forskere, lærere, foreldre, brukere og utviklere av digitale hjelpemidler.

Meld deg på høstens webinarer her (les mer og meld deg på ved å klikke på lenken for det tidspunktet som passer for deg)

WEBINARER FOR FORELDRE

Webinar 1 for foreldre:
Torsdag 15.10 kl. 18-20
Tirsdag 10.11 kl. 18-20

Webinar 2 for foreldre:
Torsdag 22.10 kl. 18-20
Torsdag 19.11 kl. 18-20

10. TRINN MOT TILSATTE I EN TRILLER AV EN FOTBALLKAMP

Onsdag 17. juni var det stor spenning knyttet til en presisjepreget duell mellom tilsatte og elevene som nå er ferdige med 10. års skolegang.

De tilsatte fikk starte med 3 straffer. Heldigvis ble det bare en bom. Til pause stod det 4-4, og til slutt 6-6.

Kampen ble dermed avgjort på straffer, der de tilsatte trakk det lengste strået.

Les mer

STANDPUNKTVURDERING OG KLAGERETT

Udir har forfattet en meget god forklaring på hva fylkesmannen skal se på dersom elever og deres foresatte klager på en standpunktkarakter.

Informasjon fra fylkesmannen i Rogaland om standpunktvurdering og prosedyrer for eventuell klage finner dere her.

Informasjon om vurdering, klage o.l. for minoritetsspråklige elever kan leses her.

 

elever som er hjemme

Det er viktig at alle bidrar til å bremse spredningen av koronaviruset.
Elever som er hjemme fra skolen er potensielle smittebærere, selv om de føler seg frisk.
Unngå derfor å samles i større grupper og unngå andre steder der man lett kommer nær andre.
Følg myndighetenes anbefalinger på fhi.no.

Oppdaterte KARANTENEREGLER CORONAsmitte 10.03

Folkehelseinstituttet sin beskjed til de som har vært i områder med coronautbrudd er:

Jeg har vært på reise, må jeg holde meg hjemme?

Alle som har vært i områder med utbredt spredning, skal holde seg hjemme i 14 dager etter hjemkomst, uavhengig av om du har symptomer eller ikke.

Dette omfatter å:

  • ikke gå på jobb eller skole
  • unngå reiser
  • ikke ta offentlig transport
  • unngå steder der man lett kommer nær andre
  • unngå nær kontakt med andre

Anbefalingen har tilbakevirkende kraft både når det gjelder tid og områder. Det vil si at:

  • Alle som har kommet hjem fra områder med utbredt spredning i løpet av de siste fjorten dagene, bør holde seg hjemme til det har gått fjorten dager etter hjemkomst.  
  • Alle som har kommet hjem fra utlandet må i 14 dager etter hjemkomst følge med på om det området de har vært i blir definert som et område med utbredt spredning. Dette gjelder også områder man har mellomlandet i.
  • NB! Folkehelseinstituttet har nå definert hele Italia som smitteområde. Det betyr at elever som har vært i Italia i vinterferien må holdes hjemme ut denne uken.

informasjon om coronaviruset FRA KOMMUNEoverLEGEN

Coronavirus-ved mistanke om smitte 

Kommer du fra ferie et sted med pågående smittespredning av korona-viruset gjelder følgende: 

1)Dersom du er frisk, og ikke har hatt kontakt med personer som er testet positivt for koronaviruset kan du leve som normalt, men ta kontakt med legevakt eller fastlege på telefon dersom du begynner å hoste eller får feber innen 14 dager etter reisen. 

2)Har du vært sammen med en person som har testet positivt for korona-viruset bør du holde deg hjemme i 14 dager, og ta kontakt med fastlege eller legevakt på telefon dersom du begynner å hoste eller få feber.

 3)Har du hoste eller feber når du kommer hjem, skal du holde deg hjemme, og ta kontakt med fastlege eller legevakt på telefon for vurdering og avtale omkring testing. De som er testet skal holde seg hjemme til det har kommet svar på testen. Du vil rådgis særskilt ihht. Folkehelseinstituttets (FHI) sine retningslinjer i forhold nærkontakter og familiemedlemmer hvor helsetjenesten skal involveres . Hvis testen bekrefter smitte, vil man følges opp av helsetjenesten. Testresultatet kommer vanligvis i løpet av 1 døgn.

 4)Om andre medlemmer i husstanden er under testing for smitte, bør barn holdes hjemme fra barnehage/skole i påvente av prøvesvar. Uavhengig av dette er vann og såpe viktig for å begrense smitte. Ha rutiner for håndvask, og ha antibac tilgjengelig om håndvask ikke er mulig. Host i albuen eller i papir. Ved mistanke om smitte er det svært viktig at det ringes til legevakt eller fastlege, og at man ikke møter direkte opp på legekontor eller legevakt uten avtale.

 Områder med pågående smittespredning er per 27.02.2020: Nord-Italia, Iran, Kina, Japan, Hong Kong, Singapore og Sør-Korea. 

Retningslinjene oppdateres i samsvar med FHI sine anbefalinger.

 Folkehelseinstituttets (FHI) råd og informasjon til befolkningen: https://www.fhi.no/sv/smittsommesykdommer/corona/

Kommuneoverlegen i Randaberg

1 2 3 5