Aksjon mot hodelus!

Folkehelseinstituttet oppfordrer alle til å delta på nasjonale, halvårlige aksjoner mot hodelus som arrangeres hvert år helgen 11.-12. mars. Aksjonens målsetning er at samtlige av landets skoleelever og barnehagebarn undersøkes for hodelus. Det er meget viktig at alle på skolen deltar. I tillegg til skoleelevene og de ansatte bør øvrige familiemedlemmer sjekkes for hodelus i aksjonsperioden. Dermed vil risikoen for gjensmitte og antall tilfeller av hodelus over tid reduseres kraftig. Dersom det oppdages hodelus, er det ikke nødvendig å holde barnet borte fra skolen, men behandling bør komme i gang raskest mulig.

Trykk her for å lese mer om hodelus

Grødem skole 2017 bygget i Minecraft

Elever i 8b har fram til vinterferien jobbet med målinger og beregninger i Matematikken. I den anledning har de bygget hele Grødem skole i det digitale Minecraft-universet hvor det mest bortgjemte bøttekottet er tatt med. Vaktmesteren har vært «plaget» av ivrige 8 klassinger på jakt etter behjelpelige arbeidstegninger av skolen. Målet har hele tiden vært å gjenskape skolen på en mest mulig korrekt måte i den skapende, kreative og engasjerende Minecraft-spillverden.. Imponerende arbeid som elevene har fått til gjennom samarbeid, planlegging, målinger, og beregninger. Se video for en smakebit av spennende prosess og resultat.

10.tr. – SKAM kavalkade

16. og 17. februar var tiden for den årlige kavalkaden fra 10. trinn. Tema var denne gang hentet fra NRK serien SKAM. Her fikk vi se rivalisering, vennskap og ulike ungdommer som ble samlet av den teite trivselsgruppa. Eller var den så teit egentlig?

Det er alltid kjekt og imponerende å se ungdom som gir av seg selv på scenen. For oss som jobber på skolen er det spesielt gøy å se andre sider av elevene som vi ikke får sett så mye av i klasserommet.

Her er noen bilder fra forestillingen:

Elevundersøkelsen 2016 – resultater Grødem skole

Elevene gir også i år generelt positive tilbakemeldinger på sin hverdag på Grødem skole. De trives med lærerne og medelever, er motivert og opplever læring som nyttig. 2016 skiller seg dessverre ut ved lavere skår i flere av kategoriene. Det er stort sett konsekvent noe lavere både på skole og hjem, så det er vanskelig å peke på noen årsak. Avviket er ikke stort, men vi skal være bevisst dette slik at det ikke er starten på en negativ utvikling. I sum er det likevel gode resultater og høyere enn 2013 og 2014.

Mobbing er stabilt på ca 3%, noe det har vært de seneste årene. Elevene forteller at det er i all hovedsak negative kommentarer i friere settinger uten voksne tilstede. Den digitale mobbingen rapporteres som lav. Grødem skole har som en direkte konsekvens av dette satt i gang prosjektet AF1 (Alle For 1). Tiltaket er elevvakter som skal jobbe for økt trivsel og gripe inn i negativ atferd der det ikke er voksne. Tiltaket startet høsten 2016, og kan derfor ikke måles i år.

Elevundersøkelsen er en av Utdanningsdirektoratets nettbaserte brukerundersøkelser. Her får elevene muligheten til å si hva de mener om forhold som er viktige for at de skal lære og trives på skolen. Generelt har undersøkelser besvart av barn og ungdom høy troverdighet så det er et viktig verktøy for å sikre en god skole. Elevundersøkelsen gjennomføres hver høst på 5.-10. trinn på Grødem skole. Det er kun obligatorisk på 7. og 10. trinn, men skolen synes det er viktig å få denne informasjonen årlig slik at tiltak kan iverksettes og måles.

Her kan du lese om hele Elevundersøkelsen og Trivselsundersøkelsen. Her er korte analyser og tiltak.

 

Nasjonale prøver – resultater for Grødem skole høst 2016

Grødem skole skårer tilfredsstillende og bra på nasjonale prøver. Det bekrefter at vi gir et godt opplæringstilbud til elevene. Det er heller ikke store overraskelser på individnivå, noe som tyder på at kartleggingen skolen gjør fanger opp elever som strever, samt de ulike nivåene elevene har. Det gir igjen et godt utgangspunkt for tilpasset opplæring og spesialundervisning.

Gjennomgang og analyse av resultatene mellom trinn viser og at måten skolen jobber med disse testene gir effekt. Opplæringspraksis blir evaluert og justert. Eksempelvis ser vi en antydning om at fokus på drøfting og refleksjon har gjort at eleven skårer høyere her. Det gjelder alle kategorier elever. Konsekvensen er at det gjøres mer feil på finn svar oppgaver.   

Statistisk sentralbyrå utarbeidet i januar 2017 en analyse av skolenes bidrag til elevenes læring justert for forskjeller i elev og foreldregruppen. Det er gledelig at Grødem skole også her skårer solid.

Kort oppsummert er Grødem skole en god plass for elevene å lære. Vi etterstreber alltid å utvikle oss mer og utvikle hver enkelt elev så mye de kan innen sitt potensial.  

Trykk på lenken under for å se kommentarer og resultater for de ulike trinnene:

Nasjonale prøver resultater 2016

Bilder av barn på nett – hva er lov?

De fleste av oss er brukere av sosiale medier. Vi holder oss oppdatert om venner og familie, samt legger ut bilder og informasjon om våre egne liv. Men legger vi også ut barna våre sine liv? Deler vi bilder som bestemor skulle se til alle vi er venner med?

Datatilsynet har laget en veileder som heter «I beste mening om bilder av barn på nett». Les gjennom den og la den være utgangspunkt for din atferd på nett.

Veilederen finner du her

INFORMASJON OM EKSAMEN OG STANDPUNKTKARAKTERER.

Søknad om forlenget tid til eksamen 2017
Elever med behov for særskilt tilrettelegging på eksamen har rett til å få lagt forholdene til rette slik at de kan få vist kompetansen sin ut fra kompetansemålene i Læreplanverket for Kunnskapsløftet.
I forbindelse med avviklingen av sentralt gitt (skriftlig) eksamen for 10. trinn kan det være noen elever som har allergi eller andre sykdommer/ plager hvor det kan søkes rektor om forlenget tid til eksamen. Det kan søkes om inntil en time.

Søknad om forlenget tid til eksamen pga sykdom må være dokumentert med legeerklæring som ikke er eldre enn tre måneder gammel. Den må inneholde opplysninger om at legen anser det for sannsynlig at eleven vil være plaget i den perioden skriftlig eksamen gjennomføres, 12. mai til og med 24. mai.

Elever som har fått innvilget forlenget tid til skriftlig eksamen får brev med vedtak om forlenget tid.

Frist for å levere søknad om forlenget tid til eksamen:  fredag 28.april.

 

Informasjon fra utdanningsdirektøren om standpunktkarakterer, klagerett o.l. finner du her.

Isbyggingskonkurranse

Denne flotte tirsdagen ble det arrangert isbyggerkonkurranse på skolen. Alle elevene hadde på forhånd gjort klart isblokker hjemmefra som skulle brukes til sine byggverk i skolegården denne dagen. Her gjaldt det å reise et mest mulig kreativt byggverk av is for å vinne konkurransen. Utrolig god stemning ute i skolegården hvor det ble servert varm drikke til samtlige elever. Elever som strålte like mye som solen. Klikk på videoen under for å få et inntrykk av stemningen i skolegården. 🙂

 

8.-10.tr – Vellykket Vinterball

«Dunk, dunk, dunk» var lyden du tydelig kunne høre utenfor Randaberghallen i går kveld. Så skrudde de lyden opp… Høy musikk, pizza, dans, kåringer og festkledd ungdom med godt humør preget årets Vinterball for ungdommen vår. En ubetinget suksess!

En flott fest som arrangørene må være stolt av.

I dag forventes trøtte og hese, men fornøyde ungdommer inn i klasserommene.

1 38 39 40 41 42 47