Bilder av barn på nett – hva er lov?

De fleste av oss er brukere av sosiale medier. Vi holder oss oppdatert om venner og familie, samt legger ut bilder og informasjon om våre egne liv. Men legger vi også ut barna våre sine liv? Deler vi bilder som bestemor skulle se til alle vi er venner med?

Datatilsynet har laget en veileder som heter «I beste mening om bilder av barn på nett». Les gjennom den og la den være utgangspunkt for din atferd på nett.

Veilederen finner du her

INFORMASJON OM EKSAMEN OG STANDPUNKTKARAKTERER.

Søknad om forlenget tid til eksamen 2017
Elever med behov for særskilt tilrettelegging på eksamen har rett til å få lagt forholdene til rette slik at de kan få vist kompetansen sin ut fra kompetansemålene i Læreplanverket for Kunnskapsløftet.
I forbindelse med avviklingen av sentralt gitt (skriftlig) eksamen for 10. trinn kan det være noen elever som har allergi eller andre sykdommer/ plager hvor det kan søkes rektor om forlenget tid til eksamen. Det kan søkes om inntil en time.

Søknad om forlenget tid til eksamen pga sykdom må være dokumentert med legeerklæring som ikke er eldre enn tre måneder gammel. Den må inneholde opplysninger om at legen anser det for sannsynlig at eleven vil være plaget i den perioden skriftlig eksamen gjennomføres, 12. mai til og med 24. mai.

Elever som har fått innvilget forlenget tid til skriftlig eksamen får brev med vedtak om forlenget tid.

Frist for å levere søknad om forlenget tid til eksamen:  fredag 28.april.

 

Informasjon fra utdanningsdirektøren om standpunktkarakterer, klagerett o.l. finner du her.

Isbyggingskonkurranse

Denne flotte tirsdagen ble det arrangert isbyggerkonkurranse på skolen. Alle elevene hadde på forhånd gjort klart isblokker hjemmefra som skulle brukes til sine byggverk i skolegården denne dagen. Her gjaldt det å reise et mest mulig kreativt byggverk av is for å vinne konkurransen. Utrolig god stemning ute i skolegården hvor det ble servert varm drikke til samtlige elever. Elever som strålte like mye som solen. Klikk på videoen under for å få et inntrykk av stemningen i skolegården. 🙂

 

8.-10.tr – Vellykket Vinterball

«Dunk, dunk, dunk» var lyden du tydelig kunne høre utenfor Randaberghallen i går kveld. Så skrudde de lyden opp… Høy musikk, pizza, dans, kåringer og festkledd ungdom med godt humør preget årets Vinterball for ungdommen vår. En ubetinget suksess!

En flott fest som arrangørene må være stolt av.

I dag forventes trøtte og hese, men fornøyde ungdommer inn i klasserommene.

Godt oppmøte på foredrag av Pål Roland

Over hundre foresatte møtte opp mandag 6. februar for å høre det viktige Pål Roland hadde å si om viktigheten av å være en tydelig og varm forelder.

 

Han var tydelig på at vi i Norge generelt er flinkere på å gi varme og omsorg, enn å sette krav til barna våre. Den vanskelige, og viktige oppgaven er å gjøre begge deler som forelder. Klarer foresatte dette, og at det blir forsterket gjennom barnehage og skole så vil det gi en positiv effekt for barna.

1 26 27 28 29 30 34