Skolemelk -informasjon om neste skoleår

Grødem skole fortsetter med tilbud om skolemelk fra august 2022. Det som blir nytt er at foresatte bestiller og ordner alt direkte med Tine gjennom ordningen skolelyst. Det vil komme mer informasjon om dette så snart ordningen er klargjort for skolen vår.