Vi trenger flere natteravner

Vil du bli med å gå natteravn i Randaberg? Ved å sette av en kveld i halvåret (eller mer om du ønsker det) til å gå natteravn så opplever du:

  • at du er med å skape et enda tryggere oppvekstmiljø i Randaberg.
  • å bli bedre kjent med andre foreldre/foresatte.
  • å bli bedre kjent med ungdommer og få et godt innblikk i de unges verden.

Våg å bry deg – våg å være voksen

Ta kontakt med FAU leder på skolen om du er interessert eller gå inn på www.natteravn.no  for mer informasjon»

Tusen takk for hjelpen.