Feiring av Id

Mandag denne uken feiriet muslimene Id som markerer slutten på fasten. På Grødem skole ble dette inkludert i opplæringen bådet på 6. og 7. trinn. Ikke i teori og bilder, men i matlaging og fest. Praktisk og relevant der forståelse og kjennskap til andre religioner er sentralt.

Hva er Id? Vil du lære mer kan du lese her fra nrk sine nettsider

Her kan du se bilder fra begge festene.