10.tr Eksamen

Regjeringen foreslår å avlyse alle ordinære eksamener for elever våren 2022. Privatisteksamen og fag- og svenneprøver skal gjennomføres, slik som i fjor. Forslaget sendes nå på høring med kort frist, og den endelige avgjørelsen vil bli tatt kort tid etter at høringsfristen er utløpt.