Takk FAU

Grødem skole har lagt bak seg 2021. Det har igjen vært en annerledes år, og for oss på skolen har det til tider vært krevende. Smittevern kombinert med mye forkjølelse har gitt oss en høst med mye fravær for elever og ansatte. Vi har klart det på en god måte takket være gode ringevikarer, fleksible ansatte og ikke minst at vi er en stor skole som kan flytte folk der vi har behov. I sum har vi klart å gi elevene god opplæring i et trygt miljø. Det er vi stolt av.

Når det stormer litt så er det godt å bli sett og heiet på. FAU på Grødem er vår 12. mann. Gjennom året har vi fått ros, oppmerksomhet og vennlige ord. Det setter vi utrolig pris på! Vi tar det med oss som en bekreftelse på at vi gjør en god jobb, men og at samarbeidet med foresatte er godt. Vi er satt til å passe på det kjæreste dere har, og den oppgaven tar vi på største alvor. 

En konkret oppmerksomhet, og tradisjon er grøten fra FAU. Store mengder ble levert siste skoledag, og alt ble spist av små og store. Tusen takk for maten 🙂