Korona – gult nivå fra onsdag 15.12.21

Fra onsdag 15.12.21 går Grødem skole over på gult nivå. Årsaken til dette er at det er nasjonalt bestemt. Foreløpig er det lavt smittetrykk her på skolen, men vi vet det kan endre seg raskt.

Kilde Pixabay

Her er de endringene vi gjør før juleferien:


1.-7. trinn

 • Klassene holder seg mest mulig til seg selv.
 • Samarbeid/kontakt mellom klassene kan gjøres hvis det er nødvendig. Da inkluderes hele trinnet. Vi har små klasser, og det er uheldig å utelukke en av klassene (samhold og inkludering)
 • Blandingsgrupper (k&h o.l.) opphører i utgangspunktet, og tiden brukes i klassen.
 • Fellesområder brukes kun av en klasse samtidig. Avtal faste tider på team/trinn.
 • Uteområde: Informer elevene om at de skal holde seg på sine områder, og primært med elever på sitt trinn.

8.- 10. trinn
Tiltakene for ungdomstrinn er like som barneskolen, men i tillegg noe strengere på noe.

 • Klassene holder seg mest mulig til seg selv.
 • Faste plasser/pulter anbefales. Elevene kan bevege seg fritt i klasserommet.
 • Samarbeid/kontakt mellom klassene kan gjøres hvis det er nødvendig. Da inkluderes hele trinnet. Vi har små klasser, og det er uheldig å utelukke en av klassene.
 • Blandingsgrupper (k&h, valgfag og språk o.l.) opphører i utgangspunktet, og tiden brukes i klassen.
 • Fellesområder brukes kun av en klasse samtidig. Avtal faste tider på team/trinn.
 • Uteområde: Informer elevene om at de skal holde seg på sine områder, og primært med elever på sitt trinn. Ungdomsskoleelever som oppsøker områder de ikke skal være på (småskolen f.eks) vil få anmerkning for dette.

Fellesaktiviteter

 • Kirkebesøket er nå avlyst
 • Turer som involverer buss/annen transport avlyses.
 • Trinnturer utendørs kan avholdes
 • Grøt serveres som planlagt siste skoledag før jul

SFO

 • Uke 50: Morgen-SFO ute, men ut over det ordinær SFO. Ansatte begrenser kontakt mellom byggene, og gruppene når mulig.
 • Uke 51 og 52: Hver uke deles elevene inn i nye grupper som de holder seg til.
 • Foresatte bes ta hensyn ved henting, og ikke være inne i garderoben mer enn 15 minutt.

Ansatte:

 • 1 meter avstand til andre ansatte.
 • Vi holder oss primært til de vi jobber med daglig.
 • Møter avholdes digitalt

Dette er frem til juleferien. Alle tiltak skal balanseres mellom smittevern og omsorg.