Vinneren av den mest «julete» klassen

Da har juryen kåret de to mest julete klassene på Grødem skole. For et engasjement og glede hos elever og  lærere.  Kjekt å se at slike konkurranser engasjerer elever på alle nivå. Dette er samhold.

Vinnerne på mellomtrinnet var 7B
Vinnerne fra ungdomstrinnet var 8B