Korona – justerte tiltak fra 9.12.21

Gjeldende smitteverntiltak for Grødem skole (9.12.21):

Elevene:

  • Det er ikke noen endringer for elevene per nå.
  • Vi samler kun elevene på tvers av trinn hvis det er nødvendig og mulig med avstand mellom trinn.

Ansattnivå:

  • Ansatte har normal omgang med elever, men begrenser antall og avstand til andre enn de de jobber med daglig.

    Kilde Pixabay

Samlinger og treff

  • Arrangement og samlinger som involverer foresatte inn på skolen avlyses.
  • Møter med instanser og foresatte begrenses til nødvendige, og da med avstand. Besøkende registreres.
  • Kirken går som normalt ettersom det er delt opp i hovedtrinn, men trinnene sitter med avstand.
  • Adventsamling 1.-4. trinn går som normalt, men med avstand mellom trinn i aulaen.
  • Grøtutdeling siste skoledag går som planlagt, men all avslutning siste dag blir i klassen.