Utdanningsmessen 2021 – Varen torsdag 25. november kl. 17.30-21.00

Ansatte og elever fra 14 ulike videregående skoler i distriktet, samt opplæringskontor for flere bransjer kommer til Varen i Randaberg torsdag 25. november for å gi dere elever mulighet til å få svar på spørsmål om videre karrierevei.  Alle 15 utdanningsprogram er representert denne kvelden. 

Bildet hentet fra utdanning.no

Oppmøtet er obligatorisk for elevene på 9. og 10. trinn, og vi oppfordrer også foreldre/foresatte til å komme sammen med ungdommen. Tidsplanen for Utdanningsmessen 2021 er:

 

9. trinn kl. 17.30 – 19.00 

  • Goa og Grødem: kl. 17.30 – 18.15 
  • Harestad: kl. 18.15 – 19.00

10.trinn kl. 19.00 – 21.00 

  • Goa og Grødem: kl. 19.00 – 20.00 
  • Harestad: kl. 20.00 – 21.00