Skolemiljøplan vedtatt for 2021-24

Grødem skole har nå fått ny skolemiljøplan for 2021-24. Planen er vedtatt av SU/SMU, men utarbeidet av skolen, elevråd og FAU. 

Trykk her for å komme til planen

Hensikten med skolemiljøplanen er å synliggjøre hva skolen gjør for å sikre et trygt og godt miljø. Dette arbeidet er omfattende, og det avspeiler seg i at planen også er det. Som en hjelp har skolen laget et forenklet skjema som illustrerer hva du kan gjøre hvis barnet ditt ikke har det trygt og godt på skolen: