Skole og åpent samfunn

25. september åpnet Norge igjen etter lang tid med smittetiltak. For elever, foresatte og ansatte i skole betyr dette:

Generelle smittevernråd

  • Syke personer bør holde seg hjemme og ha lav terskel for å teste seg
  • God hånd- og hostehygiene

Når skal barn med luftveissymptomer være hjemme og når kan de komme tilbake i barnehage/skole?

Nå som de aller fleste i den voksne befolkningen er vaksinert, og en økende andel ungdom får vaksine er det ikke lenger nødvendig med strenge tiltak i samfunnet, og koronavirusinfeksjon kan i økende grad håndteres som andre luftveisinfeksjoner.

Luftveisinfeksjoner smitter lettest tidlig i sykdomsforløpet, derfor er det særlig viktig å holde seg hjemme idet man får de første tegn på forkjølelse eller sykdom. Barn med nyoppståtte symptomer, bør være hjemme. Hvis symptomene er milde og forsvinner helt etter en dag, kan barnet vende tilbake til barnehage/ skole. Etter gjennomgått luftveisinfeksjon kan barn gå i barnehage/ skole når de er i bedring og tilbake i sin vanlige form og har vært feberfri i minst 24 timer, uavhengig om test er tatt. De kan komme tilbake selv om barnet fortsatt har restsymptomer som rennende nese eller lett hoste.

Noen barn, særlig i barnehagealder, har nærmest kontinuerlig rennende nese. Hvis de ellers er i god form uten andre tegn på nyoppstått luftveisinfeksjon, behøver de ikke å holde seg hjemme.

Barn som har kjent allergi der symptomene gjenkjennes som allergiplager kan møte på skolen/ barnehagen som normalt.

Ved bekymring for barnet eller ved vedvarende symptomer bør lege kontaktes for vurdering.

 

Når skal ungdom med luftveissymptomer være hjemme fra skole, og når kan de komme tilbake til skole?

Sykdomsbildet ved covid-19 hos ungdom likner mer på det hos voksne. Ungdom som har nyoppståtte symptomer på luftveisinfeksjon bør være hjemme fra skolen og ta en selvtest (antigen-hurtigtest) eller kontakte teststasjon for covid-19-test. Dette gjelder også ved milde symptomer.

Ungdom som har kjent allergi der symptomene gjenkjennes som allergiplager kan møte på skolen som normalt.