7.-10. trinn: Vaksinering 30. september

Elevene på 7. – 10. trinn får i disse dager et samtykkeskjema hjem i sekken. Skjema gjelder tillatelse til å få koronavaksinen eller ikke. Begge foresatte må signere, og skjema returneres til skolen.

Tidspunkt for vaksinering Grødem skole: torsdag 30.9.21 fra kl.11.45-15.00

10. trinn får tilbud om annen dag på grunn av UTV.

 

I Randaberg kommune får barn født i 2006, 2007, 2008 og til og med fødselsdato 30. september i 2009 tilbud om vaksine. Vaksineringen skjer i Randaberghallen på dagtid, og ved hjelp av skolene. Det betyr at de elevene som har levert samtykke følges opp av lærer/voksen på skolen i avsatt tidsrom. Vi følger dem også tilbake til skolen. Elever som ikke skal ta eller har tatt vaksinen vil bli ivaretatt på skolen.

 

Foresatte kan møte barnet sitt ved Randaberghallen om ønskelig. Tidspunkt for hver klasse kommer. Hvis foresatte/elev ønsker å ta vaksinen utenom denne ordningen kan tid bestilles her: https://timebestilling.remin.no/randaberg

NB! Hvis du har hatt korona skal du ikke ta vaksinen.