Introbasen

I Randaberg kommune har vi en avdeling som heter Introbasen. Denne ligger på Grødem skole. Introbasen har ansvar for grunnleggende norskopplæring for tospråklige barn som kommer til kommunen og som ikke har gått i ordinær norsk klasse tidligere. Her har vi både lærere som snakker norsk og lærere som også har et annet morsmål.

Målet for opplæringen i Introbasen er at elevene skal lære seg nok norsk til å følge den vanlige opplæringen i skolen. Undervisningen blir tilpasset elevgruppen ut fra alder og førkompetanse i forhold til språk og andre fagområder.Kilde: Pixabay

Det er viktig for alle som arbeider ved Introbasen at elevene tidlig får et forhold til det som skal bli klassen deres. Det gjøres ved at elevene er i klassen sin timer/dager i løpet av uka. Mange er elever i Introbasen ca 1 år, før de går helt over i ordinær klasse. Her blir de også fulgt opp, gjerne med tospråklig lærer og noen timer grunnleggende norskopplæring. 

Og hvem kan starte i introbasen? jo – alle elever i grunnskolealder som kommer til Randaberg og ikke har norskkunnskap fra før. Vi er glade for å få nye elever!!!