Anbefalt gult nivå fra uke 3

Kommuneoverlegene og lokale politikere anbefaler gult nivå fra 18. januar 2021. Dette gjelder SFO og 1.-7. trinn. Ungdomstrinnet er fremdeles på rødt nivå.

Dette er en lokal justering, og betyr at Randaberg kommune nå har de samme tiltakene som myndighetene anbefaler frem til 19.1.21. Det er da varslet ny pressekonferanse om videre tiltak.

Hva betyr dette for Grødem skole?

Vi ønsker å gi størst grad av stabilitet i en ustabil tid. Det gjør at vi avventer å justere noen av tiltakene inntil vi vet hva myndighetene vil anbefale tirsdag 19.1.21.

Fra uke 3 (18.1.21) vil vi ha følgende tiltak:

Ungdomstrinn

 • Er fremdeles på rødt nivå.
 • Nye timeplaner som gjør opplæring hjemme og på skolen lettere å organisere.
 • Vi etterstreber å gi mest mulig tilbud på skolen.
 • Friminutt og oppstartstid er ulikt fra skolen. Info gitt ut til klassene.
 • Økning i styrking og spesialundervisning.

1.-7. trinn

 • Fortsetter kohortinndelingen fra uke 1 og 2.
 • Avgrensingen i lek mellom elever følger gult nivå.
 • Alle elever starter kl.08.15.
 • Friminutt er likt for alle, og følger normale tider.
 • Timeplanene for uke 1 og 2 fortsetter i uke 3.
 • Vi etterstreber mest mulig fysisk oppmøte på skolen.
 • Økning i styrking og spesialundervisning.

 

SFO

 • Morgen-SFO åpner igjen fra 18. januar 2021.
 • Avgrensingen mellom elever følger gult nivå.

 

Skulle rådene eller smittestuasjonen endre seg vil vi måtte gjøre endringer akutt. I midten av uke 3 vil vi komme ut med hvordan skoledagen og SFO blir fra uke 4.

Legg igjen en kommentar