Siste ukene før jul

Det nærmer seg jul, og slutten på høstsemesteret. Koronaen henger fremdeles over oss, men vi skal allikevel gjør det vi kan for å få en fin avslutning av året. Her er det vi planlegger før jul:

  • Timeplaner og smittevern ble justert i uke 47, og er gjeldende ut 2020.
  • Kirkebesøk: Utgår i tradisjonell form, men mandag og tirsdag i uke 52 besøker vi trinnvis Grødem kirke. Samlingen blir ute og har et universelt innhold.
  • Siste skoledag, tirsdag 22.12.20: Elevene møter som vanlig kl.08.15, og har skole til kl.12.15. Innenfor denne tiden blir det grøt, og avslutning klassevis. Barna som har SFO har tilbud om det fra kl.12.15.
  • SFO: har åpent 23., 28., og 30 desember + 4 januar (heldag). Alle dager fra kl.07.15-16.30.

Etter jul:

  • 4. januar 2021 har skolen planleggingsdag (SFO åpent).
  • Første skoledag er tirsdag 5. januar 2021.
  • På grunn av smitteverntiltak, og nye ansatte på skolen vil noen klasser få endringer i timeplanene sine fra oppstart i januar. Dette vil bli informert om.

Legg igjen en kommentar