Hva gjør vi hvis det kommer smitte på skolen?

Skolen ved rektor får telefon fra smittevernkontoret/kommuneoverlege når en elev/ansatt/foresatt har testet positivt på covid 19. Ut fra informasjonen iverksettes tiltak (karantene) og informasjon gis ut til ansatte og foresatte. Informasjon fra skolen til ulike grupper foresatte blir gradert i innhold og hyppighet. 

Foresatte skal være trygge på at dere får informasjon hvis situasjonen tilsier dette. Usikkerhet og rykter kan forekomme, og da vil fravær av informasjon fra oss være et tegn på at det ikke er reell fare eller hold i dette.

 

Parallelt ved at skolen får informasjon fra kommuneoverlege, gjør vi i ledelsen en smittesporing for å vurdere nærkontakter til den/de smittede på skolen ut i fra skoletiden. I denne vurderingen er vi i tett dialog med kommuneoverlegen. Han gir informasjon om fra hvilken dato vi skal smittespore. Dette er nødvendig informasjon med tanke på når elevens symptomer startet og hvem som kan ha blitt eksponert for smitte før eleven gikk i karantene/isolering.

 

I første runde gjøres blant annet vurderinger knyttet til elevens klasse: Blant annet elevens plassering, klassekart og eksponeringstid. Til sist er det en vurdering sammen med ansatte med bakgrunn i informasjon fra elever, om de har vært i nærkontakt i friminutt i kombinasjon med nære kontakter på fritid.

 

Skolen får inn en del uoffisiell informasjon, men vi ønsker informasjonen direkte fra foreldre til den eleven det gjelder. Kontaktlærer melder videre til ledelsen.

 

Alle nærkontakter, som blir satt i karantene, får informasjon fra kommuneoverlege/smittevernkontoret med informasjon om dato for karantene, testing og hvilke retningslinjer som gjelder.

 

Minner tilslutt om FHI`s oppfordring om å redusere nærkontakter i hverdagen.

 

Takk for at dere bidrar til dugnaden!

Legg igjen en kommentar