velkommen til Skoleår 2020/21!

Grødem skole ønsker alle en fin sommer!

Skoleåret 2020/21 starter torsdag 20. august for elevene:

1.klasse

Begynner første skoledag klokken 09.30 og slutter dagen kl.11.00. De som har SFO kan gå dit etterpå.
Elevene og foresatte møter lærere og ledelsen utfor 1.klassebygget før de går inn i klasserommet. Etter bilder av de søte små er tatt er det kaffe i kantina på skolen for de voksne som ønsker det.

2.-10. klasse

Begynner første skoledag kl.08.15, og slutter 11.00. Elevene møter ved klasserommet sitt. De som har SFO kan benytte den etterpå.

Resten av uken blir vanlig skoletid for alle klasser

SFO

SFO åpner igjen tirsdag 4. august 2020 kl.07.30.

For full oversikt over aktiviteter og tidspunkt knyttet til SFO og skole ber vi deg se skolens årshjul (merk at dette er et levende dokument som oppdateres fortløpende)

Eventuelle tiltak knyttet til smittevern vil bli informert om i august i god tid før skolestart.

Trenger du å kontakte skolen? Trykk her

Kilde: Pixabay