Etter en «koronauke» tenker vi…

I morgen er det 1. mai, og det betyr at første uke med «koronaåpent» er over. Hvordan har nå det gått?

Fra skolens perspektiv har det vært en god uke. Vi har fått kjenne på litt mer normal hverdag, selv om kohohåtter, kohatter eller hva det nå kalles deler opp elevene vår. Over alt har det vært stor gjensynsglede mellom voksne og barn!

De foresatte vi har snakket med har også vært fornøyd med at tiden med hjemmeopplæring + jobb + koronatiltak tok slutt. Vi vet det har krevd mye av dere – og takker igjen for rausheten dere har vist!

Neste uke blir lik som den som har gått. Noen små justeringer blir gjort etter tilbakemeldingene vi har fått. Hvordan uken etter det blir vurderes i løpet av neste uke. Slik vil vi løse uke for uke ut fra tilbakemeldinger og nye signaler fra regjeringen.

Endring fra neste uke

For å ivareta både det sosiale og smittevern i skole og SFO, har vi satt opp samarbeidende kohorter (klasser). I utgangspunktet skal da A og C klassene samarbeide, og B og D klassene det samme. Det betyr at det er disse gruppene som møtes ute eller går turer sammen (ved behov).

5. – 10. trinn

Foreløpig blir det hjemmeopplæring videre, men vi venter snarlig signaler på hva som skjer med denne gruppen også.