Velkommen tilbake 1.-4. trinn!

Her er de rammene og strukturene vi har lagt til grunn for å åpne skolen for 1.- 4. trinn. Som dere ser er klassene delt opp, og fordelt på nye klasserom. Det og mange andre tiltak er satt for at foresatte, lærere og elevene skal få en trygg og god hverdag. Velkommen skal dere være!

Informasjonsskriv til alle foresatte (sendt ut via Visma)

Rutiner for smittevern

 • Elevene vasker hendene før de drar til skolen.
 • Foresatte avleverer barna ved skolegrensen så nært tidspunktet eleven starter på skolen. Barnet går deretter direkte til klasserommet sitt hvor han/hun møter lærer. Før de går inn sprites hendene til barnet (gjøres av lærer).
 • Klassene begynner ulikt (se fordeling av dagen under): 
  • A klassene kl. 08.00
  • B & D klassene kl. 08.15
  • C klassene kl. 08.30.
 • Det blir full skoledag fra mandag, men innholdet i noen timer vil bli noe endret av hensyn til smittervern. Eksempelvis blir det utegym.
 • Barna skal ha sine egne skolesaker og pult.
 • Klassene benytter uteområde når det er mulig og hensiktsmessig.
 • Barna skal sprite hendene før de går ut til friminutt. Når de kommer inn skal hendene vaskes.
 • Nys/host i albue, og vask hender etterpå.
 • Gruppene elevene er delt inn i er de samme som de følger på SFO. SFO vil bruke klasserommene mer slik at barnet har sin “stasjon” der.
 • SFO har ikke morgensfo og stenger kl.16.00 de første to ukene.
 • Ulik oppstart gir mindre elever ute i skolegården. Skolegården er også delt inn for å begrense kontakten
 • Vaskerutinene er justert til den nye situasjonen.
 • Ansatte holder avstand til hverandre når de har samarbeid o.l. eller løser dette digitalt
 • Vi vil akseptere blank snue, og noe “sesong” sykdom, men barn som viser symptomer på luftveisinfeksjon skal ikke på skolen, og sendes hjem. Veilederen beskriver dette punktet detaljert.

Ulike oversikter:

Tilsyn

Barn opp til 12 år der foresatte har samfunnskritiske yrker har videre rett på tilsyn. Skolen ønsker ny påmelding til dette nå når situasjonen har endret seg. Tilsyn vil være fra klokken 07.15 – 16.30.

Tilsyn vil ikke være skole, men et sted å være for elevene der de kan jobbe med hjemmeskoleopplegget sitt. Turer og lignende som ble gjennomført tidligere i dette tilbudet vil nå tas bort ettersom det er færre ansatte tilgjengelig. Påmelding sendes til torlar@randabergskolen.no. (Før på begrunnelse, start og slutt tid og dager dette er aktuelt)