Ny info om skole etter påske

I dag 7. april 2020 ga regjeringen ny informasjon om hvordan skolene skal forholde seg videre til tiltakene for å begrense smitte av Korona.

  • Skolen er stengt for alle elever frem til 27. april. Det betyr i praksis videreføring av ordningen vi har hatt de siste ukene med hjemmeskole, og tilsyn av elever med rett på dette (samfunnskritiske yrker og omsorgsbehov).
  • 27. april åpner skolene for 1.-4. trinn.
    Innen da vil regjeringen gi retningslinjer for å sikre smittevern og forhindring av smittespredning.
  • Begrense smittespredning er det viktigste, og det betyr at de andre smittetiltakene opprettholdes.
  • 5. til 10. trinn: Regjeringen har som mål å la alle elever komme tilbake til skolen før sommeren, men dato er ikke satt.
  • Alle tiltak kan reverseres hvis smittespredningen øker.

Det skal være trygt å gå på skole for elever og ansatte. Det betyr at vi lokalt vil avvente hvordan vi skal ta imot 1.-4. trinn ut fra hvilke sentrale retningslinjer regjeringen gir for smittevern. Mer info kommer om dette.