Låne bøker til påsken?

På grunn av flere forespørsler om å låne bøker fra biblioteket vårt, så har vi funnet en ordning for å få til dette. Lesing er viktig, og en fin aktivitet å bruke tiden på. Vi kommer selvsagt til å regulere selve utlånet, og forholder oss til Helsedirektoratet sine oppfordringer i disse koronatider:

  1. Det skal ikke være mer enn 4 personer i biblioteket samtidig.
  2. Flater og berøringspunkter blir spritet og vasket jevnlig.

Wenche (miljøterapeut) kommer til å være tilstede i biblioteket og administrere utlånet. Det er også mulighet til å levere inn bøker. Innleverte bøker blir liggende i kassen i to dager, før de fysisk blir berørt og innlevert.

Elever (også gjerne sammen med foreldre), benytter seg av bibliotekinngangen mot ungdomskolebygget. Dersom det skulle være mange utenfor biblioteket som venter på å komme inn, er det viktig at de holder god avstand også ute.

Åpningstider TIRSDAG 31/3 og TORSDAG 2/4

Hvis det blir utvidet etter påske så vil ny info komme

Klokkeslett9.00-10.001.-2.trinn
Klokkeslett10.30-11.303.-4 trinnKlokkeslett 12.30-13.305.-7.trinn
Klokkeslett13.30- 14.30Ungdomsskoletrinnet