Alle eksamener for 10. trinn er avlyst

Regjeringen har besluttet å avlyse alle skriftlige og muntlige i eksamener på 10. trinn våren 2020. Les mer om dette på utdanningsdirektoratet sine sider

Både skriftlig og muntlig eksamen på 10. trinn er avlyst. Elever på 10. trinn får fullverdig vitnemål uten eksamen. I vitnemålet vil det stå at eksamen var avlyst. Dette har ikke konsekvenser for inntaket til videregående opplæring.

Standpunktvurdering

Lærerne prioriterer å sikre vurderingsgrunnlaget frem til sommeren, slik at alle elever får standpunktkarakterer. For at lærerne skal få et godt nok grunnlag for å sette karakter, er både elevenes deltakelse og innlevering av oppgaver viktig.

Kravene til å sette standpunktkarakter før skriftlig eksamen (lokal eksamen) og før fellessensur (sentral eksamen) bortfaller når disse eksamenene er avlyst. Det betyr at skolene her kan sette standpunktkarakterer helt mot slutten av skoleåret.

Positivt eller negativt?

Dette er en god og riktig avklaring, synes rektor. Det at eksamen avlyses fjerner en usikkerhet hos elever, foresatte og lærere som vi ikke behøver å ha slik situasjonen er. Nå kan vi bruke alle ressurser til å ivareta elevenes opplæring, og sikre god vurdering inn mot standpunkt.