åpningstid og kontakt med skolen

Grødem skole har nå følgende åpningstid:

 • Administrasjonen: er stengt for besøk, men kan kontaktes via mail eller per telefon 51413170.
  Vi besvarer telefon og mail fra kl.08.00 – 15.00. Hvis det er behov ut over dette kan ledelsen kontaktes

 • Skolebygget: bygget er stengt, så avtale om å hente/levere bøker o.l. må gjøres direkte med lærerne på trinnet. Kontaktinfo til lærerne. Mailliste lærerne

 • Tilsyn av elever barn under 12 år: Åpent fra kl.07.15 til 16.30 hver ukedag.
  Foresatte må gi beskjed om når barnet vil benytte seg av tilbudet. Avvik fra dette varsles til SFO via telefon.

  1. klasseelever møter på 1. klassebygget. Fravær/endret oppmøtetid gis via telefon 40399015.

  2. trinn & 3. trinn; klasseelever møter på svømmehallbygget. Fravær/endret oppmøtetid gis via telefon 45134770.

  3. trinn til og med 12. år: klasseelever møter på svømmehallbygget. Fravær/endret oppmøtetid gis via telefon 45134770

 • 27. april åpner skolen igjen for elevene på 1.-4. trinn. Mer informasjon om dette kommer i god tid før det.

Hvis du er i tvil – ta kontakt så finner vi ut av det sammen

Genrell informasjon om koronaviruset på flere språk

Hvis du trenger å snakke med noen, er bekymret eller annet så kan sosiallærerne på skolen kontaktes. Send en sms eller ring dem! Det er også opprettet nasjonaltelefon som elever kan kontakte (116111.no)

Bilde fra Pixabay