Tilsyn av elever og avlyste aktiviteter

Det er spesielt å drive en skole uten elever. Eller rettere sagt, vi har elever men de er hjemme og vi er på skolen. Det er rart, men det er selvsagt riktig. Ansatte på skolen har i dag jobbet godt med å omstille driften til å ivareta nye oppgaver.

Videre vil de fleste ha mest kontakt med lærerne på trinnet barnet tilhører, men noe felles informasjon også lagt ut på hjemmesiden. Vi varsler med sms når det er ny informasjon vi mener er viktig.

Takk for all innsats, fleksibilitet og raushet alle elever, ansatte og foresatte viser i denne nasjonale dugnaden!

Hjemmeopplæring

 • Lærerne har eller holder på å opprette informasjonskanal til foresatte og elever. Det er viktig at alle følger med der det blir avtalt. Det er ikke er felles rutine på dette, men tilpasset elevenes alder. Vi legger opp til dialog slik at vi best mulig kan tilpasse oppfølgingen til elevene vår.
 • Skolebygget er låst, men det er folk på jobb. Hvis det er behov for å hente bøker eller annet, så avtal det med lærerne.

Tilsyn for noen elever under 12 år

Foresatte som er i samfunnskritiske yrker (se under) kan melde behov for tilsyn hvis det er behov. Vi oppfordrer foresatte til å finne andre løsninger ettersom vi skal minimere smittefare, men har forståelse for de som har behov.

1. Meld inn behov for tilsyn via lenken du har fått på sms.
2. Gi beskjed seinest kvelden før om barnet ditt kommer eller ikke (avvik fra innmeldt beskjed).
3. Barnet møter opp og skal få tilsyn/opplæring på 1. klassebygget.
4. Skolen har tilbud fra kl.07.15 – 16.30 hver dag
5. Mandag 16.3.20 vil tilbudet driftes av SFO pga lærerne er omdisponert til planlegging.

Samfunnskritiske yrker: se liste fra regjeringen her (oppdateres)

Avlyste aktiviteter:

Følgende aktiviteter er avlyst eller utsatt på ubestemt tid:

 • Alle avtaler med helsesykepleierne
 • Alle interne møter på skolen, med unntak av trinnmøter og ledermøter.
 • Alle møter mellom skole og foresatte
 • Alle møter mellom skole og andre instanser
 • Utviklingssamtaler
 • Påskegudstjenesten
 • DKS
 • Knaben leirskole for 8. trinn
 • Biblioteksbesøk fra skolen
 • Prøvemuntlig 10. trinn
 • 9. trinn besøk på helsestasjonen
 • Kurs for ansatte
 • Innskriving nye 1. trinn 24. og 25. mars
 • UTV besøk av videregående skoler og arbeidspraksis for 8. og 9. trinn.
 • Lesevake

Følgende aktiviteter er foreløpig avlyst, men avventer situasjonen:

 • Ryddedag 17. april
 • Foreldremøte 23. april, Nye 8. trinn (7. trinn foresatte)
 • Besøk fra kulturskolen 23. april
 • Opptur 6. mai for 8. trinn
 • Tur til Avaldsnes 6. trinn
 • Vitengården 9. trinn
 • Bli kjent kveld nye 1. trinn 3. juni
 • Aktivitetsdag på skolen (småskole og 1.-7. trinn
 • besøk på museum 2. trinn
 • Grillfest FAU 11.3.2020
 • Vitnemålsutdeling 10. trinn
 • Fellessamling for elevene siste skoledag
 • Felles avslutning for lærerne siste skoledag.