grødem skole reduserer drift fra 13.3.20

Etter anbefalinger fra Helsedirektoratet er nå driften til Grødem skole redusert fra torsdag 12.3 til 26.03.2020.

Grødem skole vil ikke være helt stengt, men ha kraftig redusert drift. Foresatte som har barn på 1.-4. trinn, og som har samfunnskritiske jobber vil få et tilbud om skole/omsorgstilbud. Resterende elever vil få opplæring i hjemmet.

På kort sikt til midten av neste uke:

Elevene jobber med lekseplan og videre i de fagene de har tilgang til. Oppfordrer elever og foresatt til å følge med på mail for informasjon fra skolen.

Fra midten av neste uke:

Elevene vil få opplegg via digitale plattformer og som det forventes de arbeider med. Dette vil være tilpasset alder og nivå, men vil kunne kreve noe oppfølging fra foresatte eller søsken. Mer informasjon fås av lærerne på trinnet.

Kontakte skolen

Skolens administrasjon vil være tilgjengelig som vanlig selv i denne perioden. Lærerne kan også kontaktes via mail, og vil svare på henvendelser.

Barn som trenger skoletilbud for å at foresatte skal ivareta kritiske samfunnsfunksjoner

Skolen er stengt for alle barn og ungdom, men hvis familien innfrir kriteriene under, og trenger tilsyn så må skolen varsles om dette. Kriteriene er:

  • Barnet til og med 12 år
  • Foresatt(e) har yrker som defineres som samfunnskritiske
  • Familien har ingen andre muligheter for tilsyn av barnet
  • Barnet har særskilte omsorgsbehov

Grødem skole vil i løpet av torsdag 12.3.20 kartlegge hvem som har behov for skoletilbud på skolen, slik at vi best mulig kan imøtekomme dette. Kartleggingen sendes ut via sms i løpet av kvelden til foresatte.

Henting av bøker:

Alle elever kan komme innom skolen på fredag 13. mars fra klokken 10.00 for å hente skolebøker.

Møter med skolen

Alle planlagte møter mellom skole og eksterne aktører (foresatte og samarbeidspartnere) utsettes eller avlyses.