Koronavirus – informasjon fra skolen

Grødem skole vil informere foresatte via hjemmesiden, og sms/epost. Oppfordrer alle til å følge med på informasjon som gi på kommunen sine hjemmesider og ellers oppfordres det til å følge rådene fra Folkehelseinstituttets (FHI): https://www.fhi.no/sv/smittsommesykdommer/corona/

Informasjon til skolen

Skolen ønsker å ha tett og åpen dialog med foresatte, men i perioder vil det være mange henvendelser. Vi oppfordrer derfor alle til å:

  1. Lese på skolens hjemmesiden før skolen kontaktes.
  2. Er spørsmålet helserelatert så må helsevesenet kontaktes, ikke skole.
  3. Mail svares ut over dagen/kveld, så hvis du ikke når oss via telefon så send mail.

Alle som settes i karantene eller er smittet må informere og opprette dialog med skolen om dette. Ta først kontakt med kontaktlærer. De tar informasjonen videre.

Informasjon fra skolen

Skolen har i disse dager følgene informasjonsrutine ut mot foresatte:

  1. Informasjon legges fortløpende ut på hjemmesiden. Det er vår primære informasjonskanal
  2. Epost sendes ut til alle foresatte eller noen grupper med informasjon vi ønsker dere skal ha, men som ikke har hast med å få.
  3. SMS sendes ut til alle foresatte eller noen grupper med informasjon vi mener haster eller er viktig alle vet.