leseloftet

I forlengelse av «Fremtidens undervisningsrom» har mellomtrinnet sammen med bibliotekar Kirsten utviklet «Leseloftet». Støttet av BUK (Barn og unges kommunestyre) er hemsen innredet med madrasser, sittesekker og puter slik at elevene kan utfolde seg mer enn bak pulten. Det gir en avbrekk i sittestilling, økt trivsel og læring for elevene.