fagfornyelsen – vi er godt igang!

Fra høsten 2020 innføres den nye læreplanen LK20 for opplæringen i Norge. Det er et av de viktigste og mest styrende dokumentene for oss som jobber i skolen, og med det er det et omfattende arbeid som nå skal gjøres. Heldigvis har vi en fremoverlent skolestab og godt samarbeid mellom skolene i Randaberg, noe som gjør at vi er godt igang med arbeidet allerede. Det kombinert med grundige prosesser og dyktige lærere gjør at kollegiet er motivert og positiv til arbeidet.

Målet er at elevene skal få en opplæring som gjør dem klar for fremtiden. Nå forbereder vi oss, og sammen med foresatte og elevene skal vi klare dette.

Her kan du lese mer om planene til Randabergskolen og Grødem skole og se kronologisk hva vi har gjort fra høsten 2018. Me kan få te det utroliga – i samen!