fremtidens undervisningsrom

Tirsdag 14. januar presenterte lærer Kjetil «Fremtidens undervisningsrom» på ledernettverk Midt-Rogaland. Rommene ble utviklet av elevene på 10. trinn sammen med lærerne. Bakgrunnen var blant annet spørsmål som «Må vi sitte på samme måte som de gjorde på Sokrates sin tid? Lærer vi mer hvis vi sitter og jobber på andre måter enn ved pulten? Gir det bedre tilpasning til de ulike elevtypene vi har?» Etter støtte fra Såkornfond, en mengde liter maling, timer med diskusjoner og skuring av møbler så ble resultatet veldig bra!

Vi har nå brukt disse rommene (mediatek, green room og rom for spill) i snart ett år, og vi har mange positive erfaringer. Elevene bruker rommene som en god arbeidsarena, behandler rommer med respekt, og lærer like mye i en saccosekk som ved pulten. Kanskje mer? Uansett har det blitt så bra, at mellomtrinnet har laget sin versjon i sin avdeling.

Fremtiden er nå.