9.tr foreldrenettverk

Foresatte i kommunen har tatt initiativ til Foreldrenettverk for å forebygge i ungdomsmiljøet. Denne invitasjonen går til 9. trinn.
Kort påmeldingsfrist 10. januar 2020. Se vedlegg for påmelding og mer info.

Selv om Randaberg kom greit ut i Ungdata, er det den senere tiden hendelser som kan tyde på at det er noe negativ atferd under etablering blant noen av våre ungdommer. Ønsket om å etablere et foreldrenettverk er et ønske om å kunne være mest mulig i forkant og ha mulighet for å forebygge. Invitasjonen er en «føre var» invitasjon, ikke et katastrofevarsel.

En foreldrenettverksgruppe handler om beredskap i forhold til tenkte utfordringer som kan oppstå eller situasjoner som vi allerede kjenner til, og som diskuteres i nettverket. Det er enklere å løse utfordringer om vi har handlingsalternativer som alle kjenner til og som er enkle å forholde seg til.

TID: ONSDAG 15. JANUAR 2020 KL.18:00-19:00   

STED: HARESTAD SKOLE 

Se mer informasjon her