ny gåsti langs fjordsolveien

For å bedre sikkerheten for myke trafikanter, så starter snart arbeidet med å lage nytt fortau langs Fjordsolveien. Vi har tett dialog med kommunen for å ivareta sikkerheten i byggeperioden, og deler av fotballbanen vil bli avsatt til dette fra start til slutt av arbeidet. Planen er at det skal være ferdig 1.1.2020