foreldre og skolesamarbeid

Møtetidspunktene for FAU, SU og SMU er nå satt for året:

FAU (Foreldrenes arbeidsutvalg):
Høst 2019: 19.9, 24.10, 14.11, 12.12
Vår 2020: 9.1, 13.2, 12.3, 9.4, 14.5, 11.6

Klokken 17.30 – 19.00

Hvem sitter i FAU? Rektor og FAU representanter fra hver klasse

SU (Samarbeidsutvalg):
Høst 2019: 24.10 & 12.12
Vår 2020: 13.2, 9.4 & 11.6

Klokken 16.30 – 17.30 (unntak når det er SMU møter, da starter møtet 17.00)

Hvem sitter i SU: FAU leder og Fau representant, politiker, Elevråd 2 stk, Ansatte (tillitsvalgt Utdanningsforbundet, og klubbstyremedlem) og representant for andre ansatte) og rektor

SMU (Skolemiljøutvalget):
Høst 2019: 24.10
Vår 2020: 9.4

Klokken 16.30 – 17.00

Hvem sitter i SMU: FAU leder og Fau representant, Elevråd 3 stk, Ansatte (tillitsvalgt Utdanningsforbundet, og klubbstyremedlem) og representant for andre ansatte) og rektor

Klassekontakter og FAU representanter for 2019/20 (NB listen justeres etter valg av nye nå i oppstarten av skoleåret)