foreldre og skolesamarbeid

Møtetidspunktene for FAU, SU og SMU er nå satt for 2021/22:

FAU (Foreldrenes arbeidsutvalg):

  • Høst: 7.10, 4.11, 2.12.21
  • Vår: 6.1, 3.2, 3.3, 7.4, 5.5, 2.6

Klokken 17.30 – 19.00

Hvem sitter i FAU? Rektor og FAU representanter fra hver klasse.

Årshjul for FAU

SU (Samarbeidsutvalg) og SMU (Skolemiljøutvalg):

  • Høst: 7.10.21 og 4.11.21
  • Vår: 3.2 & 5.5


Klokken 16.30 – 17.30 

Hvem sitter i SU: FAU leder og 2 Fau representanter, politiker, Elevråd 3 stk, Ansatte (tillitsvalgt Utdanningsforbundet, og klubbstyremedlem) og representant for andre ansatte) og rektor

SMU (Skolemiljøutvalget):
Fra 1. januar 2021 er SMU innlemmet i SU. Sakene behandles og merkes som SMU. Det er vedtatt retningslinjer som ivaretar flertallet til foresatte og elever i SMU.

Hvem sitter i FAU og er klassekontakter?

Klassekontakter og FAU representanter for 2021/22(NB listen justeres etter valg av nye nå i oppstarten av skoleåret)