bestilling av Melk skoleår 2019/20

Skolen tilbyr skolemelkordning som gjelder for hele skoleåret (180 dager). Elevene går på skolen 190 dager, men mister noen dager med melk pga ferier o.l. Bestilling gjøres via lenke du har mottatt på sms fra skolen. Hvis du ikke har fått denne – ta kontakt.

Vanlig lettmelk koster 1080kr og kakaomelk 1530kr. De som ønsker å delta i ordningen betaler beløpet til konto: 3260.10.16000. Husk å merke betalingen med: ELEVENS NAVN, KLASSE + 16152 230

Elevene som bestiller skolemelk får fra tirsdag 20. august.