Streik for miljøet

Natur og ungdom har tatt videre initiativet til politisk streik for miljøet (omtalt i Stavanger aftenblad), og mulige datoer skolen vet om er fredag 15.3 eller 22.3. Også på skolene i Randaberg prater og engasjerer elevene seg i dette.

Skolen står ikke som arrangør av streiken, og er pliktig til å registrere fravær hos elever. Annet fravær som permisjon, sykdom og annet må søkes om eller varsles som vanlig. Oppfordrer foresatte til å ha dialog med sitt barn slik at dere har kontroll på hvor barnet/ungdommen er i skoletiden.

Vi håper at elever som velger å streike er opptatt av klima og miljø, og ønsker å gjøre en forskjell ved å markere dette ved å delta i en streik.

Rektor ønsker engasjerte elever og er positiv til at elever bidrar til en viktig sak.

Her kan dere lese om Greta Thunberg som startet den politiske streiketrenden for miljøet.G