FAU: Trafikksikring rundt skolen

FAU-møte 21.01.19 vedtok å igangsette en prøveordning med trafikkvakter rundt skolen. Lignende ordninger er igangsatt ved Harestad Skole og andre skoler i Stavanger. I dag har noen 10. klassinger tilsvarende oppgave, men de dekker ikke alle dager og ikke alle ønskede områder.

Begrunnelsen for beslutningen er tilbakemeldinger fra skolen og observasjoner rundt skolen om morgenen. Det er relativt kaotisk med sykler, gående, sparkende, kjørende med og uten reflekser og lys. 

For å gjøre situasjonen noe tryggere ønsker FAU å teste ut trafikkvakter fra 04.02.19 frem til påske. Det er foresatte fra 1. til og med 3. trinn som skal stå vakt.

Informasjon om FAU-trafikkvakt ordningen