Bestilling av skolemelk 2018/19

Elevene på skolen har mulighet for å bestille skolemelk hvis de ønsker. De har valg mellom lettmelk (1000kr) eller kakaomelk (1340kr).

Alle foresatte har fått en sms fra skolen med informasjon og skjema som må fylles ut hvis eleven skal få melk.

Betalingsfrist er 27.08.2018