Telefon til Grødem skole

Grødem skole har fått ny telefonløsning, og det gjør at det er litt oppstartsproblemer dessverre. Hovednummeret vårt er det samme, og virker 51413170.

Hvis du skal ha tak i ledelsen på skolen så kan du ringe:

REKTOR:

Sten Larsen
Mobil: 41640447
Mail: stelar@randabergskolen.no

INSPEKTØR 1.-4. trinn & Introbasen

Else Liv Eriksen
Mobil: 48226085
Mail: elseri@randabergskolen.no

INSPEKTØR 5.-7. trinn

Heidi Merete Ueland
Mobil: 41270581
Mail: heiuel@randabergskolen.no

INSPEKTØR 8.-10. trinn & spes.ped ansvarlig

Per Jarle Marsli
Mobil: 99423264
Mail: permar@randabergskolen.no

SFO-leder

Anne Tove Austrheim
Mobil: 95790835
Mail: annaus@randabergskolen.no