7.tr Overgang fra 7. til 8. trinn

Sommeren nærmer seg, og for 7. trinn betyr det at det går mot slutten av tiden på mellomtrinnet. Selv om det er ca 10 meter bort til ungdomsskolebygget, så er det en overgang som gir en del endringer i barnas liv.

Kilde: pixabay


De blir ungdom, karaktere, orden- og oppførsel, Chromebook, fremmedspråk og valgfag + mye mer. Vi gleder oss, og håper elevene på 7. trinn gjør det samme!

 

 

Her er noen datoer som bør noteres:

  • 3. mai kl.19.00: Foreldremøte for foresatte på 7. trinn
    (info om valg elevene må ta og rom for avklaringer)
  • 3. mai – elevene får ut skjema for valg av fremmedspråk og valgfag
    (I år vil de få dette digitalt, frist innlevering 14. mai)

Valgfagene som tilbys er; Fysisk aktivitet og helse, teknologi i praksis, og Sal & scene.

Fremmedspråkene som tilbys er; Engelsk fordypning, fransk og spansk.