10.tr Skriftlig og muntlig eksamen 2018

Elevene på ungdomstrinnet har klagerett på standpunktkarakterer og eksamenskarakterer. Informasjon om dette kan dere lese mer om her. For minoritetsspråklige finnes det en egen informasjonsbrosjyre.

Kilde:pixabay

Eksamensdatoer 10. trinn:

Trekkfag blir gjort kjent onsdag 9. mai kl 09.00.

Matematikk: Onsdag 16. mai.

Engelsk: Forberedelse torsdag 24. mai og prøve fredag 25. mai.

Norsk: Forberedelse mandag 28. mai. Norsk hovedmål prøve tirsdag 29. mai. Norsk sidemål prøve onsdag 30. mai.

10A og 10B kommer opp i ett av fagene (norsk, matematikk eller engelsk). Det kan være samme fag, men det er vanlig at det blir ulikt fag.  

Lokalt gitt eksamen (muntlig): Fredag 8. juni 2018