Vi lager SNØ!

Kanskje ikke så mange så vet dette, men FAU søkte, og fikk, penger fra Sandnes sparebank til snøkanon! Ikke noe vi kan bruke hver dag, men i dag er det under 2 minus så da er vi i gang! Veldig kjekt!