u.trinn- Standpunktkarakter

Standpunktkarakterer er sluttvurderinger som skal føres på vitnemålet.  Standpunktkarakterer kan få betydning for opptak til videregående opplæring, videre studier og for framtidig arbeidsliv. I løpet av våren 2020 vil elevene får standpunkt i:

På 8. trinn:

 • Valgfag (hvis du har skiftet fag)

På 9. trinn:

 • Mat og helse
 • Valgfag (hvis du har skiftet fag)

På 10. trinn:

 • Alle fag
 • Musikk får elevene standpunktkarakter i januar 2020 (pga halvt år med musikk/halvt år med KRLE)

Klagerett

Eleven har rett til å klage på standpunktkarakterer. Før en klager bør eleven be om en forklaring til karakteren i faget (muntlig eller skriftlig). Klagen må lges fram innen 10 dager etter at karakteren er mottatt. 

Klagen sendes til skolen, men behandles av en klageinstans nedsatt av fylkestinget. Faglærer og rektor skal også uttale seg om karakteren. Dersom klager får medhold, settes det en ny karakter av rektor, med bakgrunn i tilbakemeldingen fra klageinstansen. Det betyr at karakteren kan bli uforandret, gå opp eller ned.

 

Til informasjon: Det er kun i kroppsøving innsats teller med i vurderingen av karakteren. 

Mer informasjon om standpunkt og rettigheter kan du lese om her

fagfornyelsen – vi er godt igang!

Fra høsten 2020 innføres den nye læreplanen LK20 for opplæringen i Norge. Det er et av de viktigste og mest styrende dokumentene for oss som jobber i skolen, og med det er det et omfattende arbeid som nå skal gjøres. Heldigvis har vi en fremoverlent skolestab og godt samarbeid mellom skolene i Randaberg, noe som gjør at vi er godt igang med arbeidet allerede. Det kombinert med grundige prosesser og dyktige lærere gjør at kollegiet er motivert og positiv til arbeidet.

Målet er at elevene skal få en opplæring som gjør dem klar for fremtiden. Nå forbereder vi oss, og sammen med foresatte og elevene skal vi klare dette.

Her kan du lese mer om planene til Randabergskolen og Grødem skole og se kronologisk hva vi har gjort fra høsten 2018. Me kan få te det utroliga – i samen!

fremtidens undervisningsrom

Tirsdag 14. januar presenterte lærer Kjetil «Fremtidens undervisningsrom» på ledernettverk Midt-Rogaland. Rommene ble utviklet av elevene på 10. trinn sammen med lærerne. Bakgrunnen var blant annet spørsmål som «Må vi sitte på samme måte som de gjorde på Sokrates sin tid? Lærer vi mer hvis vi sitter og jobber på andre måter enn ved pulten? Gir det bedre tilpasning til de ulike elevtypene vi har?» Etter støtte fra Såkornfond, en mengde liter maling, timer med diskusjoner og skuring av møbler så ble resultatet veldig bra!

Vi har nå brukt disse rommene (mediatek, green room og rom for spill) i snart ett år, og vi har mange positive erfaringer. Elevene bruker rommene som en god arbeidsarena, behandler rommer med respekt, og lærer like mye i en saccosekk som ved pulten. Kanskje mer? Uansett har det blitt så bra, at mellomtrinnet har laget sin versjon i sin avdeling.

Fremtiden er nå.

studenter på besøk

Denne uken har vi hatt besøk av åtte studenter fra barnehagelærerstudiet. Denne gang var de i 1. klasse sammen med lærerne Barbra og Randi K. Takk for besøket, lykke til videre, og kjekt at dere trivdes på skolen!

Neste gang vi får studenter er i uke 5.

Grødem skole er praksisskole og tar hvert år imot flere partier med studenter. Det gir oss og studentene viktig erfaring som er med å utvikle skolen og morgendagens pedagoger.

9.tr foreldrenettverk

Foresatte i kommunen har tatt initiativ til Foreldrenettverk for å forebygge i ungdomsmiljøet. Denne invitasjonen går til 9. trinn.
Kort påmeldingsfrist 10. januar 2020. Se vedlegg for påmelding og mer info.

Selv om Randaberg kom greit ut i Ungdata, er det den senere tiden hendelser som kan tyde på at det er noe negativ atferd under etablering blant noen av våre ungdommer. Ønsket om å etablere et foreldrenettverk er et ønske om å kunne være mest mulig i forkant og ha mulighet for å forebygge. Invitasjonen er en «føre var» invitasjon, ikke et katastrofevarsel.

En foreldrenettverksgruppe handler om beredskap i forhold til tenkte utfordringer som kan oppstå eller situasjoner som vi allerede kjenner til, og som diskuteres i nettverket. Det er enklere å løse utfordringer om vi har handlingsalternativer som alle kjenner til og som er enkle å forholde seg til.

TID: ONSDAG 15. JANUAR 2020 KL.18:00-19:00   

STED: HARESTAD SKOLE 

Se mer informasjon her

god jul og nytt skoleår

Grødem skole ønsker å takke alle foresatte, elever og samarbeidspartnere for et fint år.

God jul og godt nyttår!

Siste skoledag i 2019:

Siste skoledag før jul er fredag 20. desember. Skoledagen slutter kl.12.15. De som har SFO har tilbud om det etterpå.

SFO holder åpent:

 • 23.12 – Heldagsåpent
 • 24.12 – Stengt
 • 25.12 – Stengt
 • 26.12 – Stengt
 • 27.12 – Heldagsåpent
 • 30.12 – Heldagsåpent
 • 31.12, 1.1, og 2.1.2020 – stengt

Nytt semester 2020:

Skolen og SFO har første dag i det nye året 3. januar 2020. Skolen starter og slutter til vanlig tid, og det samme gjelder SFO.

Trenger du å kontakte skolen i jula, trykk her

volleyball

Grødem skole deltok i år i volleyballturneringen for skoler i Rogaland. Ettersom Randaberg er kjent for sin deltakelse innen denne idretten, så er det ekstra kjekt at vi kunne stille flere lag. Alle koste seg!

Guttene tok en sterk 3. plass, og mix laget en god 9. plass. Gratulerer til begge!

Takk Randi Sørbø for at du gjennomførte dette med ungdommen vår

nasjonale prøver – resultater 2019

Grødem skole skårer også i år innenfor satt målsetning i nasjonale prøver. Vi ser at den systematiske oppfølgingen sikrer elevene gode ferdigheter innen lesing, regning og engelsk. De som strever med disse ferdighetene har vi identifisert før 5. trinn, og startet arbeidet med.

Vi bruker resultatene fra nasjonale prøver generelt for å justere vår opplæring, men og inn mot den enkelte elev.

Her kan du se hovedresultatene for 2019

1 2 3 4 5 6 30