Flott høsttur

I år ble det litt annerledes, men allikevel en fin høsttur! Turen gikk i nærområdet til fots og sykkel. 

Høstturen er en årlig aktivitet vi på skolen har for å bli bedre kjent på tvers av alder og klasser. Det er viktig for skolemiljøet og for å skape vennskap. I år måtte vi ta hensyn til smittevern, noe som gjorde at klassene og trinn gikk hver for seg. Slik er det i år.

Bildene er fra 9. trinn

Sett noe ubehagelig på sosiale medier?

I media de siste dagene har det vært en sak om selvmordsvideo på Tiktok. Vi vet at mange av skolens elever har konto på Tiktok, og ber derfor foresatte være obs på dette.

Deler råd som stod i VG 8. september (trykk her for eksternt lenke). Disse rådene går både på hvordan barnet/ungdom kan unngå å se filmen, men også hvordan dere hjemme kan hjelpe barnet/ungdommen hvis han eller hun har sett den.

Kilde VG

 

Info om mulig koronatiltak

Kjære foresatte!

Denne høsten er uforutsigbar og spesiell for oss alle.Alle tre skolene i Randaberg vil etterhvert kunne møte større utfordringer i å opprettholde ordinær drift knyttet til nasjonale retningslinjer vedr.smittevern.Dette skyldes i all hovedsak at også skolens ansatte på lik linje med våre elever må holde seg hjemme selv ved milde luftveissymptomer.

En situasjon med stort fravær blant personalet på skolen vil gi oss en stor utfordring med å holde den vanlige skoledagen i gang. Vi liker det ikke, og vi vil gjøre alt vi kan for å unngå det, men vi ser at vi kan komme i den situasjonen at vi enkelte dager vil måtte permittere klasser når vi ikke har personale nok til å ivareta nødvendig og forsvarlig tilsyn og undervisning. Klassene vil da kunne få ulike opplegg de skal gjøre hjemme – enten med lærer på Meet eller andre arbeidsoppgaver de skal gjøre hjemme.

Hvis vi må sende en klasse hjem, vil foresatte i klassen bli varslet på SMS/mail/app.og opplegg for de øktene elevene skal være hjemme vil ligge i Google Classroom når det gjelder de trinnene som bruker dette jevnlig. Vedr.de yngste elevene vil den enkelte skole løse dette med lokale løsninger tilpasset mulighetene som finnes vurdert av skoleledelsen.Vi vil ha jevnlig kontakt med FAU leder og klassekontakter for å informere best mulig.Det vil kunne være lokale forskjeller fra skole til skole ut ifra hvilke utfordringer en står ovenfor i forhold til bemanning.

Vi takker dere foresatte for stor forståelse og samarbeid gjennom hele dette spesielle året.Høsten kan bli krevende,og det er viktig at at vi voksne står felles sammen i denne viktige dugnaden videre.Den grønne landsbyen har sterke tradisjoner for å dra lasset sammen.Det trenger vi denne høsten.Et best mulig samarbeid mellom skole og hjem er en viktig del av dette.Vi må være rause og fleksible med hverandre til beste for de flotte ungene våre.

Mvh Petter Hagen,oppvekstsjef

Er barnet sykt eller kan det gå på skolen?

Må barnet være hjemme med hoste? Snue? Hvor lenge? Bør vi ta covid test? Dette er spørsmål mange lurer på, men som ikke alltid er lette å svare på. Med høsten rundt hjørnet, og med den virusforkjølelse så er dette enda mer aktuelt.

Folkehelseinstituttet har nå oppdatert veilederen slik at det skal være tydeligere når barn/ungdom kan gå på skolen eller må holde seg hjemme. Trykk her for hele veilederen

Når skal barnet/ungdommen ikke på skolen?

 • Syke barn, ungdommer og ansatte skal ikke møte på skolen.
 • Elever og ansatte skal selv med milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse ikke møte på skole/SFO. De skal holde seg hjemme til de har vært symptomfrie i 1 døgn.
 • Elever og ansatte som har fått påvist covid-19 skal være i isolasjon

Når skal barnet ungdommen på skolen?

 • Når de ikke har symptomer på sykdom.
 • Ved gjennomgått luftveisinfeksjon kan barn og ansatte komme tilbake etter at de har vært symptomfrie i 1 døgn.
 • Hvis en i husstanden har symptomer på luftveisinfeksjon, men ikke bekreftet covid-19, skal eleven og den ansatte møte i skole/SFO som normalt. Disse skal imidlertid gå hjem fra skolen/SFO dersom de får symptomer (se under).
 • Elever og ansatte med typiske symptomer på pollenallergi (kjent pollenallergi, rennende nese med klart nesesekret, rennende/kløende øyne) kan møte på skole/SFO.
 • Mange yngre barn har ofte rennende nese uten andre symptomer på luftveisinfeksjon, og særlig etter at de har vært ute. Disse barna kan komme på skolen/SFO såfremt barnet ikke har feber og ellers er friskt.

Symptomer på luftveisinfeksjon

Symptomer på covid-19, særlig hos barn, kan være milde og vanskelige å skille fra andre
luftveisinfeksjoner. Covid-19 smitter hovedsakelig via dråpe- og kontaktsmitte. Det er
først og fremst personer med symptomer som er smittsomme, og smittsomheten er størst
idet symptomene oppstår.

De hyppigst beskrevne symptomer på covid-19 er i starten halsvondt, forkjølelse og lett
hoste, i tillegg til sykdomsfølelse, hodepine og muskelsmerter. Magesmerter kan også
forekomme.

Er du fremdeles i tvil? Sjekk FHI sine sider for symptomer og/eller ta kontakt med lege for råd.

5./8./9.trinn: Snart nasjonale prøver

Nasjonale prøver gjennomføres årlig på 5., 8. og 9. trinn. I år skal elevene ta prøvene (engelsk, lesing og regning) i perioden uke 36 – uke 39. Det er allerede neste uke (se oversikt her), så vi ønsker at foresatte er informert om hva prøvene måler og hvordan de brukes.

Her er hva utdanningsdirektoratet skriver om nasjonale prøver

Kilde: Pixabay

Hva bruker vi prøvene til?
Nasjonale prøver er nyttig for skolen for å kunne speile vårt nivå i forhold til nasjonalt nivå. Det er med på å sikre at vi jobber riktig og gir elevene rett opplæring, eller i motsatt fall må justere opplæringspraksisen vår. Vi bruker også testen inn mot enkelt elevene ettersom testen viser elevens styrker og svakheter innen basisferdighetene regning, lesing og engelsk.

Hva øver vi på?
Nasjonale prøver er i likhet med eksamen en type test elevene vår normalt ikke er vant med å gjennomføre. Av den grunn bruker vi noe tid på å gå gjennom type oppgaver, tekniske krav og formål med testen sammen med elevene. Fra 2016 ble også leseprøvene digitalisert, noe som gjør at skolen må være bevisst på å også trene elevene i å lese lenger tekst digitalt.

Litt informasjon i oppstarten

Skoleåret 2020/21 er nå igang! Det var kjekt å få alle elevene tilbake til skolen, og vi gleder oss til et lærerikt og utviklende år.

Noe nytt og litt påminnelse av info er samlet her:

 • Årshjulet til skolen: Sjekk ut dette hvis du eller eleven lurer på om vi skal noe spesielt. Foreldremøter står også der.
 • Når starter og slutter elevene? Svaret står her. NB! Vi har endret på friminuttene, så det er litt nye tider.
 • Korona: vi gjør alt vi kan for å sikre et trygt og godt miljø, og det gjelder også i forhold til smittevern. Her er våre tiltak for å ivareta dette. Barna avleveres ved skolens grense.
 • Trafikksikkerhet: Når 544 barn skal komme seg trygt til og fra skolen må vi alle hjelpe til.
  Husk hjelm på sykkel/sparkesykkel/el-ting, se deg for når du går og ta ekstra hensyn til de yngste barna.
  Benytt det fine været til å øve inn gode gå-til skolen vaner.
  Barn som blir kjørt til og fra skolen utgjør den største risikoen for ulykker, så unngå dette så langt det er mulig.
 • Bærbare maskiner til 5.-10. trinn: Alle elever på 5.-10. trinn får egen PC (chromebook) av skolen. Det er et fantastisk hjelpemiddel for elevene. Dessverre så er det mye skader og unødvendig slitasje på for mange av maskinene. I år fokuserer vi på dette, og ber foresatte hjelpe oss. Lag gode rutiner for å legge maskinen i coveret, ikke spis ved maskinen, ikke sett på klistermerker eller utfør endringer. Skader vil føre til erstatningskrav.
 • LK20: Elevene har i år fått ny læreplan, Kunnskapsløftet 2020.
 • Visma app: For å få informasjon direkte og enkelt fra skolen anbefaler vi at dere laster ned appen «Min skole». Se hvordan her. Begge foresatte kan legges til. Hvis det er behov for flere foresatte må skolen ha skriftlig godkjenning fra foreldrene på dette.
 • Melk: Det blir ikke tilbud om melk for elevene pga smittevern.
 • Kantinetilbudet for ungdomstrinnet blir:
  Mandag: 8.trinn
  Onsdag: 9. trinn
  Fredag: 10. trinn
  Oppstart mandag 24.august

Smitteverntiltak skolestart 2020/21

Grødem skole gjør det vi kan for å sikre smittevern for ansatte og elever. Vi starter på «gult nivå», som er det samme som før sommerferien. Det meste er derfor likt, men noen endringer er det:

Vi anmoder alle om å lese og forholde seg til retningslinjene slik at smittevernet ivaretas.

Skolen følger covid-situasjonen tett, og vil endre tiltak ut fra anbefalinger fra myndighetene/FHI. Lokale tiltak settes i samråd med kommuneoverlegen.

SFO Generell informasjon 2020/21

Grødem SFO:

Vi i SFO gjør vårt beste for at overgangen fra barnehagen og oppstarten etter sommerferien går strålende. Vi har trent på dette i mange år, og er ganske sikre på at vi skal få til mye nyttig og gledelig gjennom god samhandling. Ta kontakt hvis det er noe du lurer på!

Åpningstider:
Mandag til og med fredag kl.07.15 – 16.30.

Leder: Anne Tove Austrheim
Mobil: 95790835
Mail: annaus@randabergskolen.no

Kontaktinformasjon til avdelingene:
1. trinn: 942 89 007
2. trinn: 403 99 015
3. trinn: 451 34 770

Vi holder til på 1. klassebygget og svømmehallbygget.

Forventningene du kan ha til oss i SFO:

1. Vi vil sørge for at ditt barn får en tydelig plass her i SFO. Det betyr at ditt barn blir tatt imot med sin personlighet, sine talenter, sine forventninger – slik barnet ditt er. Vi ønsker å gi henne opplevelsen av å høre til – ved å bruke navnet hennes når vi møtes, ved å være nysgjerrige på hvem hun er og vise glede over å treffe henne.

2. Vi vil bidra til at ditt barn får en plass i barnegruppen. Det er mange barn å leke med og en venn eller to er gull verd. Men det er ikke alltid like enkelt å skaffe seg ferdigheter som gjør at man samhandler godt med andre barn. Vi skal være på utkikk og følge med etter beste evne. Hvis barnet ditt trenger litt hjelp og støtte til å finne seg en lekekamerat, tar vi gjerne oppdraget. 

3. Vi ønsker å vise barnet ditt respekt. Det gjør vi ved å vise at vi forventer mye av han, f.eks. at han følger de regler som gjelder, tar hensyn til andre barn (og voksne) og bidrar til at vi sammen får gode dager i SFO. Vi viser også respekt ved å akseptere at han har sin personlighet og ikke nødvendigvis alltid gjør som forventet.

4. Vi vil gjerne være med på å gjøre ditt barn mest mulig robust. Det gjør vi først og fremst ved å fremheve det hun lykkes med, det hun får til, det hun mestrer osv. Ved å vise henne at hun er et barn som er god til mye forskjellig, f.eks. å smile når hun hilser eller låne bort hoppetauet sitt til et annet barn. Vi kaller disse små tegnene hos barnet for lysglimt. Dermed går vi på lysglimtjakt og stol på oss: Vi er gode jegere – lysglimtjegere faktisk, og vi deler gjerne gleden over fangsten med barnet ditt og deg når det passer.

Vi ønsker å støtte ditt prosjekt:

Som mor og far eller bare mor eller bare far ønsker du å gi barnet ditt all den støtten du kan by på. Du vil gjerne at barnet ditt skal oppleve en god barndom og legge grunnlaget for et godt liv. Derfor tar vi oss friheten å komme med noen enkle innspill til deg som en invitasjon til enda bedre samspill rundt ditt barn:

1. Så fint hvis du ser hvilken enorm påvirkningskraft du har i forhold til ditt barn. Du er det store forbildet for barnet ditt og alt du sier og viser blir registrert og lagret. Dermed blir det helt avgjørende hvordan du omtaler skole og SFO. Er du f.eks. kritisk til noe av det vi gjør eller ikke gjør, foreslår vi å ta en voksen-samtale om det. Vi vil veldig gjerne ta imot dine synspunkter. 

2. Så flott hvis du bidrar til barnets sosiale utvikling ved å vise at du er positiv og åpen overfor andre barn (og familier). Hvis du f.eks. henter barnet ditt, er det lurt å sette av to minutter ekstra til en liten samtale i garderoben eller ute på plassen der du viser din interesse for hva hun har opplevd i dag. 

3. Vi tenker at det er helt strålende hvis du aldri omtaler andre barn negativt, selv om det kan være fristende. I konfliktsituasjoner er det naturlig at du forsvarer ditt eget barn og bidrar til å finne gode løsninger. Men det er aldri nødvendig at du dømmer eller skyldbelegger andre barn i samme omgang. Negative holdninger til andre barn kan gjøre det komplisert for ditt barn å vise andre barn respekt. En viktig del av barnets utvikling er nettopp at vi lærer dem konfliktløsing..

4. Det er fantastisk hvis du kan tenke deg å dele med oss små og litt større suksesser ditt barn opplever eller som har gjort deg stolt, i form av små innspill når vi treffes, gjerne mens barnet hører på. Dermed kan vi sammen sørge for at suksess på ett område får effekt på andre områder. Når barnet blir sett og får oppmerksomhet for sine små tegn på utvikling og fremgang, øker dette sjansen for at barnet opplever trivsel, trygghet og motivasjon i sin hverdag på skole og SFO.

5. Når vi deler lysglimt vi har fanget hos ditt barn, f.eks. ved å sende hjem en liten lapp i lommen eller en sms, tenker vi at det er gledelig at du reagerer med begeistring og engasjement. 

Du er jo den viktigste personen i barnets liv !

Vennlig hilsen oss i SFOen på Grødem skole

velkommen til Skoleår 2020/21!

Skoleåret 2020/21 starter torsdag 20. august for elevene:

1.klasse

Begynner første skoledag klokken 09.30 og slutter dagen kl.11.15. De som har SFO kan gå dit etterpå.
Elevene og foresatte møter lærere og ledelsen på avmerket sted på fotballbanen før elever og lærere går inn i klasserommet. Se ytterligere informasjon her

2.-10. klasse

Begynner første skoledag kl.08.15, og slutter 11.00. Elevene møter ved klasserommet sitt. De som har SFO kan benytte den etterpå.

Resten av uken blir vanlig skoletid for alle klasser

Avslutning av skoleåret 2019/20

Vi er ikke i mål enda med skoleåret 2019/20, men vi nærmer oss. Derfor vil vi gi litt info om hva som kan forventes de siste ukene.

 • Elevene går på skolen slik det er organisert nå ut skoleåret. Vi ønsker å holde på dette, så sant det ikke kommer nye signaler fra myndighetene.
 • Torsdag 11. juni inviteres nye 8. trinn til foreldremøte i Aualen. 8A møter kl17.15 & 8B møter kl.18.15. Invitasjon
 • Fredag 12. juni får elevene på 10. trinn informasjon om Orden- og oppførselskarakteren sin. Foresatte må før det sjekke at fravær og kommentarer stemmer i Visma.
 • Onsdag 17. juni blir det vitnemålsutdeling i Varen for 10. trinn med foresatte. Det blir siste dag på skolen for trinnet. Mer infor kommer i egen invitasjon.
 • Siste skoledag er fremdeles fredag 19. juni. Elevene møter i klasserommet, og vil ha siste dag der. Det blir litt digital fellesopplevelse, og deretter kos og kaos med kontaktlærer. Elevene er ferdig på skolen kl.12.15.
 • SFO: Barna som går på SFO går rett dit etter avslutningen av skoleåret. SFO holder åpent til og med 30. juni.

Det er noen ting vi ikke får gjennomført, og annet vi prøver å få på plass:

 • Bokstavfesten går ut pga organiseringen er for krevende innenfor smittevern.
 • Aktivitetsdagen for hele skolen går ut.
 • Grillfesten til FAU avlyses. Skolen og FAU vil ikke organisere avslutninger ut over den de får i klassen fredag 19. juni. Hvis det er ønske om annet fra klassekontaktene ber vi om at dette gjennomføres innenfor smittevernsreglene.
 • Fotballkamp mellom 10. trinn og lærerne er uavklart.
1 2 3 4 5 34