8.trinn – brann på Dahlsnuten

Som dere muligens vet fra media så brenner det på Dahlsnuten. Grødem skole sitt 8. trinn er der oppe på tur i regi av Turistforeningen. Brannvesenet er nå på plass med helikopter og har startet slukkingen (kl.1145). Lærerne fra Grødem skole forteller om at alt går rolig for seg og at Turistforeningen har tatt nødvendige grep.  Om turen blir avsluttet er uavklart, men det vurderes ut fra sikkerhet. Transport hjem igjen er ivaretatt så foresatte må ikke reis opp grunnet det kan komplisere arbeidet for brannvesenet.

 

Ledelsen holder kontakt med lærerne på Dahlsnuten fortløpende og opplyser videre til foresatte. Hvis dere lurer på noe ta kontakt med ledelsen på skolen på tlf 51413170.

 

Oppdatert 3.5.17 kl.12.55:
Da er alle vel framme og det er god stemning blant elevene. Turistforeningen melder at alle er i sikkerhet. Nå er det pølser, is og avslapping etter turen.

7.tr – Velkommen til 8. klasse foreldremøte 0nsdag 10.5.17

Foreldremøte på Grødem skole

Barnet ditt skal nå ta steget opp på ungdomsskolen og i den forbindelse inviteres du/dere til foreldremøte onsdag 10. mai kl.18.00. Møtet vil være på personalrommet til lærerne (hovedbygget).

 

Temaer for kvelden:

 • Skole – hjem samarbeid. Fokus på felles mål om å støtte elevenes motivasjon for læring og arbeidsvaner. Søvn, sosiale medier og fravær
 • Karakterer – underveis og slutt
 • Anmerkninger og orden/atferd
 • Valgfag og fremmedspråk
 • Utdanningsvalg
 • Lekser
 • Kroppsøving
 • Hjemmesiden, årshjul og arbeidsplaner
 • Chromebook til hver elev
 • Tillatelser og info heftet
 • Viktige datoer fremover

 

Håper du/dere har anledning til å komme!

7.tr – Van Gogh kunst

7. trinn har malt bilder etter ekspresjonisten Vinvent Van Gogh, og gjett om de fikk det til! En praktisk og relevant måte å lære seg litt kunsthistorie på.

Verdens bokdag – 23.april

Verdens bokdag er i år på søndag 23. april, så finn fram en god bok den dagen! 

I 1995 bestemte UNESCO at 23. april skal være Verdens bok- og opphavsrettdag. En festdag for boken, men også en dag for ettertanke og fellesskap. Røttene til Verdens bokdag er mange århundre lange. I middelalderen feiret katalonierne i Barcelona sin skytsengel Sankt George 23. april med opplesing og poesikonkurranse. Bokdagen har siden vært en overdådig folkefest i Barcelona, der tradisjonen er at man gir en bok og en rose til en man er glad i.

I Norge har vi feiret Verdens bokdag siden 1997. Bokhandler, bibliotek, skoler og foreninger er med på festen.

Ferie i skoletiden – er det greit?

Det er oppmøteplikt for elevene i grunnskolen. Dersom permisjon for en kort periode søkes og innvilges, må foresatte sørge for at eleven får nødvendig opplæring i denne perioden.

Plikter og rettigheter er en side av feriefravær i skoletiden, men det sosiale samspillet og læringen er en annen, og kanskje viktigere side av saken. Elever som er mye borte går glipp av opplæring, og det skaper hull i kunnskapen. Videre kan det gi manglende mestring og dermed lavere motivasjon for skolearbeidet. I tillegg er det sosiale samspillet i stadig endring, noe som enkelte er sårbare for. Spesielt fravær i starten eller slutten av året ser vi fratar elever mulighet til å knytte tettere sosiale bånd. 

Disse faktorene betyr ikke at du ikke kan ta ut ferie for barnet ditt i skoletiden, men det er viktig at du som forelder er klar over konsekvensene det kan gi. En viktig lærdom vi foresatte skal gi våre barn er at det er viktig med skole. Det er en kunnskap de fører videre til at det er viktig med arbeid. Psykologene kaller det å gi hjernen en «hovedregel». Hovedregler er rettesnorer vi lever etter og som vi ikke bryter. Eksempelvis gjelder det skoledeltakelse, snike på busse eller takke for gaver. Hvis de brytes så begynner vi å lære hjernen at det er greit å avvike fra dette. Det kan være starten på en negativ retning med mye fravær eller annen uønsket atferd.

Gi barnet ditt det beste utgangspunktet for å lykkes ved å sende det på skolen hver dag.

 

Les hele artikkelen her 

Velkommen til Vistnestunet sommeren 2017!

Vi har også i år gleden av å tilby ferieklubb på Vistnestunet. Ferieklubben er et tilbud til elever i Randaberg fra 1. til 4. klasse (de som går ut av første, andre, tredje og fjerde klasse våren 2017).

På Vistnestunet er vi mye ute, vi får ha kontakt med dyr, vi er bonde for en dag, vi går på tur og mye mer. Nytt av året er en hel dag med teaterverksted med profesjonelle instruktører. Kombinasjonen av kultur, natur og dyr gir barna en ferieopplevelse de sent vil glemme!

Trykk her for å lese om hele tilbudet

Påmeldingsfrist 29.mars 2017

Snapchat og søvn

Barn og ungdom som bruker mobil og pc på senga får generelt dårligere søvn enn de har behov for. Mobilbruken kan  motvirke innsovning og få store konsekvenser for hverdagen og helsen til barnet.

Litt sent i seng, og litt sen opp igjen. Elever som kommer på skolen med for lite søvn og uten mat har liten sjanse for å lykkes på skolen. Læring krever at du er opplagt og har energi. Vi som foresatte vet dette, men kanskje har leggerutinen blitt forskjøvet gradvis, eller barnet nekter å spise frokost. Vi liker kanskje ikke det måltidet selv? Og mobiltelefonen er jo noe naturlig for barn og unge, så den må de ha med seg.

Vi mennesker har utviklet samfunnet rundt oss mye, men fremdeles er det grunnleggende behov (som søvn og mat) som påvirker oss mest. Hjernen vår er også såpass enkel at den oppfatter lyset fra mobil/nettbrett som sollys. Når det er sol skal vi være våkne.

Gi barna dine de beste muligheter for å lykkes på skolen ved å gi dem frokost, matpakke og søvn. Da lærer vi dem det de trenger.

Les artikkel om forskning på konsekvenser ved for lite søvn.

Ukens sitat

Vi har skapt nettet, og nå skaper nettet oss.

Finn Skårderud

 

7.trinn: Kunstutstilling

7. Trinn har laget en flott kunstutstilling fritt etter Van Gogh og Leonardo da Vinci. Kreativitet er ikke noe som læres, men avlæres sies det. Tenk bare på et lite barn som tegner. Dette er en hest. Hva ser vi? Noen streker.

Den kreative evnen er viktig at stimuleres og utvikles også i skolen. Prosjekter som dette gir god læring, og gir elevene en fin mulighet til å tenke og handle kreativt.

1 26 27 28 29 30 32