grødem skole reduserer drift fra 13.3.20

Etter anbefalinger fra Helsedirektoratet er nå driften til Grødem skole redusert fra torsdag 12.3 til 26.03.2020.

Grødem skole vil ikke være helt stengt, men ha kraftig redusert drift. Foresatte som har barn på 1.-4. trinn, og som har samfunnskritiske jobber vil få et tilbud om skole/omsorgstilbud. Resterende elever vil få opplæring i hjemmet.

På kort sikt til midten av neste uke:

Elevene jobber med lekseplan og videre i de fagene de har tilgang til. Oppfordrer elever og foresatt til å følge med på mail for informasjon fra skolen.

Fra midten av neste uke:

Elevene vil få opplegg via digitale plattformer og som det forventes de arbeider med. Dette vil være tilpasset alder og nivå, men vil kunne kreve noe oppfølging fra foresatte eller søsken. Mer informasjon fås av lærerne på trinnet.

Kontakte skolen

Skolens administrasjon vil være tilgjengelig som vanlig selv i denne perioden. Lærerne kan også kontaktes via mail, og vil svare på henvendelser.

Barn som trenger skoletilbud for å at foresatte skal ivareta kritiske samfunnsfunksjoner

Skolen er stengt for alle barn og ungdom, men hvis familien innfrir kriteriene under, og trenger tilsyn så må skolen varsles om dette. Kriteriene er:

 • Barnet til og med 12 år
 • Foresatt(e) har yrker som defineres som samfunnskritiske
 • Familien har ingen andre muligheter for tilsyn av barnet
 • Barnet har særskilte omsorgsbehov

Grødem skole vil i løpet av torsdag 12.3.20 kartlegge hvem som har behov for skoletilbud på skolen, slik at vi best mulig kan imøtekomme dette. Kartleggingen sendes ut via sms i løpet av kvelden til foresatte.

Henting av bøker:

Alle elever kan komme innom skolen på fredag 13. mars fra klokken 10.00 for å hente skolebøker.

Møter med skolen

Alle planlagte møter mellom skole og eksterne aktører (foresatte og samarbeidspartnere) utsettes eller avlyses.

Koronavirus – informasjon fra skolen

Grødem skole vil informere foresatte via hjemmesiden, og sms/epost. Oppfordrer alle til å følge med på informasjon som gi på kommunen sine hjemmesider og ellers oppfordres det til å følge rådene fra Folkehelseinstituttets (FHI): https://www.fhi.no/sv/smittsommesykdommer/corona/

Informasjon til skolen

Skolen ønsker å ha tett og åpen dialog med foresatte, men i perioder vil det være mange henvendelser. Vi oppfordrer derfor alle til å:

 1. Lese på skolens hjemmesiden før skolen kontaktes.
 2. Er spørsmålet helserelatert så må helsevesenet kontaktes, ikke skole.
 3. Mail svares ut over dagen/kveld, så hvis du ikke når oss via telefon så send mail.

Alle som settes i karantene eller er smittet må informere og opprette dialog med skolen om dette. Ta først kontakt med kontaktlærer. De tar informasjonen videre.

Informasjon fra skolen

Skolen har i disse dager følgene informasjonsrutine ut mot foresatte:

 1. Informasjon legges fortløpende ut på hjemmesiden. Det er vår primære informasjonskanal
 2. Epost sendes ut til alle foresatte eller noen grupper med informasjon vi ønsker dere skal ha, men som ikke har hast med å få.
 3. SMS sendes ut til alle foresatte eller noen grupper med informasjon vi mener haster eller er viktig alle vet.

Korona – karanteneregler

Her har vi samlet alt som har med karantenereglene å gjøre:

Fra 12. mars gjelder det at alle som har vært på reise i områder utenfor Norden skal holde seg hjemme i 14 dager etter hjemkomst (hjemmekarantene), uavhengig av om de har symptomer eller ikke. Dette gjelder også de som har kommet hjem etter 27. februar (tilbakevirkende kraft).

Oversikt over områder med smitte (som gir karantene)

Råd og informasjon til personer i karantene

FHI snur om at personer, som bor med personer i karantene, skal i karantene. Gav ikke setningen mening? Les saken


1.klasse 2020/21 – innskriving

Til nye elever og foresatte!

Vi ønsker deg hjertelig velkommen som elev ved Grødem skole fra høsten 2020.
Før skolestart torsdag 20.august har vi lyst til å informere både deg og dine foresatte om
skolen og hvordan skoledagen vil bli når du starter opp.

Innskriving:

Tirsdag 24.mars og onsdag 25.mars 2020
Tirsdag 24.mars kl 17.00 – 18.00 for elever med etternavn som begynner med A-J
Onsdag 25 mars kl 17.00 – 18.00 for elever med etternavn som begynner med K-Å

På innskrivingsdagen møter dere i skolens bibliotek. Det ligger i hovedfløyen med inngang
nær flaggstanga. Her får du tegne/høre eventyr, deretter får du får treffe rektor/inspektører,
og du får en omvisning i klasserommene og litt informasjon om SFO.

Bli kjent kveld :

Onsdag 3.juni kl 17-18
På Bli-kjent kvelden får du møte den læreren som skal være din kontaktlærer, du får treffe de
andre elevene i klassen og være med på en undervisningstime. Samtidig blir det et eget
informasjonsmøte for de foresatte.

Vi ber dere fylle ut og returnere følgende skriv:
● Innskriving/registrering av elever innen 17.februar 2020

Dette skjema er også lagt inn på skolens hjemmeside og kan også fylles ut og sendes til
skolen som e-post: grodem.skole@randaberg.kommune.no

Søknadskjema til SFO finner dere på hjemmesiden til Randaberg kommune, under
skole og utdanning :Søk barnehage/SFO.

Aktuell informasjon om skolen blir jevnlig lagt ut på skolens hjemmeside:
www.grodemskole.no
Ved spørsmål, ta gjerne kontakt med rektor (99423264) eller inspektør(48226085)

u.trinn- Standpunktkarakter

Standpunktkarakterer er sluttvurderinger som skal føres på vitnemålet.  Standpunktkarakterer kan få betydning for opptak til videregående opplæring, videre studier og for framtidig arbeidsliv. I løpet av våren 2020 vil elevene får standpunkt i:

På 8. trinn:

 • Valgfag (hvis du har skiftet fag)

På 9. trinn:

 • Mat og helse
 • Valgfag (hvis du har skiftet fag)

På 10. trinn:

 • Alle fag
 • Musikk får elevene standpunktkarakter i januar 2020 (pga halvt år med musikk/halvt år med KRLE)

Klagerett

Eleven har rett til å klage på standpunktkarakterer. Før en klager bør eleven be om en forklaring til karakteren i faget (muntlig eller skriftlig). Klagen må lges fram innen 10 dager etter at karakteren er mottatt. 

Klagen sendes til skolen, men behandles av en klageinstans nedsatt av fylkestinget. Faglærer og rektor skal også uttale seg om karakteren. Dersom klager får medhold, settes det en ny karakter av rektor, med bakgrunn i tilbakemeldingen fra klageinstansen. Det betyr at karakteren kan bli uforandret, gå opp eller ned.

 

Til informasjon: Det er kun i kroppsøving innsats teller med i vurderingen av karakteren. 

Mer informasjon om standpunkt og rettigheter kan du lese om her

1 2 3 4 29