Smitteverntiltak i skolen

I dag, klokken 10.00, hadde myndighetene en orientering om koronasituasjonen. På grunn av økt smitte i landet var det usikkerhet rundt hva som kom til å skje fremover, men foreløpig er det ikke endring for skolen.

Det betyr at vi er på gult nivå og at barna går på skolen som de har gjort den siste tiden.

 

Lokalt i Randaberg kommune er vi oppfordret av kommuneoverlegen til å begrense fysiske møter på skolen. Det vil derfor bli mest mulig digitalt eller utsettelse av møter som ikke haster. Møter som må tas fysisk vil bli avholdt med 2 meter avstand.

10.tr Eksamen

Utdanningsdirektoratet besluttet i går, 9.2.21, å avlyse skriftlig eksamen for 10. trinn. Lokal gitt eksamen (muntlig) vil bli avholdt som planlagt.

For våre elever får dette ikke noen konsekvenser i inntak til videregående skole. Vi ser nå på om vi skal gjennomføre en øve eksamensdag slik at elevene får trent seg på denne prøvesituasjonen. Mer info kommer om dette.

Her kan du lese mer om eksamen 

 

Bildet hentet fra Pixabay

La bilen stå, og barna gå

Det er mange som kjører barna sine til skolen, og det gjør det utrygt for elevene. Særlig trafikk og avlevering av barn i Fjordsolveien øker risikoen for ulykker. Her er det svakere belysning, ingen avleveringssted og bilene må rygge. 

Vi må be alle om å;

 • Ikke kjør ned Fjordsolveien, men bruk avleveringssted på p-plass eller på Prix. NB! Det er ikke lov å parkere i avleveringssonen.
 • Samkjør gjerne med naboen hvis du må kjøre
 • Bruke refleks (mange elever går i sorte jakker og regntøy)
 • Vær tålmodig i trafikken. Planlegg slik at du ikke skaper farlige situasjoner
 • Husk hjelm for de som sykler

Vi ønsker alle trygge barn, så da må alle ta ansvar for at de kan være det på veien også

På bildet viser den blå streken anbefalt kjøremønster, mens rødt viser farlige områder

Bildet hentet fra Google maps

Nye 1. trinn 2021/22 – Velkommen til Grødem skole

Til nye elever og foresatte !                                    

Vi ønsker dere hjertelig velkommen ved Grødem skole fra høsten 2021.

Det vil begynne ca 50 elever på 1.trinn ved Grødem skole neste skoleår.

Det betyr 3 klasser i størrelse 16-17 elever.

 

Vi gleder oss til å møte dere. Det blir ikke helt ennå, men vi håper å møtes til Bli-kjent dag i begynnelsen av juni. Onsdag 2.juni fra 17-18 har vi satt av til dette møtet.

Før det må vi få noen opplysninger om barnet som skal begynne på skolen:

Skjemaet fyller du ut enten digitalt eller via papirskjema:

Frist for innlevering er 19.februar.   

Når vi har fått inn info fra dere vil skolen sette sammen klasser med omtrent like mange jenter og gutter, med noen fra nærområdet og klasser som blir gode å lære i og være i.

Siste uka i mai vil dere få et brev fra oss der det står mer om Bli-kjent dagen. Det følger også med en klasseliste med navn på alle elevene i klassen. Dere kjenner nok noen på lista, og kan bruke sommeren til å bli kjent med flere som bor i nabolaget. Ta dere gjerne en tur opp til skolen og bli kjent med uteområdene våre, eller gå en digital runde  om du vil (trykk på lenken, og slipp Googlemannen for å gå inn og ut av skolen)

I august er det heldags-SFO før skolestart. De som går der vil få god kjennskap til både inne og uteområdet på skolen, og bli kjent med de samme assistenter/fagarbeidere som også skal arbeide på 1.trinn. Dere vil få tilsendt informasjon om SFO i begynnelsen av mars.

På grunn av usikkerhet knyttet til korona har vi valgt å ikke ha oppmøte med innskriving, men vi har fortsatt de samme overføringsmøtene med barnehagene og PPT. Det vil sikre oss info om barnet. Hvis du som foresatt kjenner at det er opplysninger du ønsker å gi oss, er du velkommen til å ta kontakt. Fint om dette skjer innen april. 

5.-10.tr Elevundersøkelsen 2020, resultater

Resultatene fra Elevundersøkelsen 2020 er nå klar. Det er gode tall også i år, men som alltid noe vi ønsker å forbedre. Gledelig er det at vi ikke ser økning i ensomhet, eller nedgang i trivsel tross koronapandemien.

Her kan du se resultatene for hele skolen (5.-10. trinn)

Resulatene for hvert trinn og klasse vil skolen bruke som grunnlag for tiltak vi behøver å sette for å sikre alle en trygg og god skoledag.

SU og FAU er informert om resulatene 4.2.21

5.-7.tr Endring i klassestørrelse for mellomtrinnet til skoleåret 2021/22

Grødem skole har i flere år hatt økning i elevmassen. Økningen er stort sett positiv, men gir samtidig en utfordring i klassestørrelsen. På bakgrunn av dette har skolens ledelse igangsatt en prosess der FAU, SU og skolens personal gav innspill på hvordan vi skulle løse dette. Det er fordeler og ulemper, men alle involverte fora var samstemte om å dele opp klassene på mellomtrinnet til skoleåret 2021/22.

Hva betyr så dette?

Skoleåret 2021/22 vil Grødem skole ha:

 • 1.-7. trinn – 3 klasser per trinn
 • 8.-10. trinn – 2 klasser per trinn

Årets 4. trinn vil bli 3 nye klasser selv om de allerede er tre klasser nå. Årets 7. trinn blir 2 nye klasser når de går over til 8. trinn.

Kriterier når skolen setter sammen klasser

Klassene skal settes sammen ut fra:

 • Faglig jevne klasser med en spredning i alle nivå.
 • Jevn fordeling av kjønn.
 • Sosialt jevne klasser.
 • Sammensetningen må etterstrebe at klassene blir gode læringsfelleskap for alle elever.
 • Spesialundervisning skal i utgangspunktet fordeles jevnt på klassene.

Klassene skal ikke settes sammen ut fra:

 • Ønsker fra elevene/foresatte.
 • Vi spør ikke om hvem elevene ønsker å gå i klasse med.

Skolen ønsker å ha dialog og informasjon fra foresatte hvis det er hensyn knyttet til sitt barn. Det vil vi forsøke å ta hensyn til, men uten lovnad om dette. Gruppedynamikk og godt læringsfellesskap vil alltid vektlegges.

Vi etterstreber å informere om valg vi tar i forkant av nye klasser settes. Dette for å forberede elever og foresatte på endringer vi må ta. Eksempelvis venner som skaper negativt miljø i klassen. 

Det er ikke klagerett på ny klassesammensetning, men foresatte må selvsagt ta kontakt med inspektør for hvis de mener det er hensyn vi har oversett.

 

Målet vårt er å bygge lag (klasser) som gjør alle bedre, sterkere og tryggere. Sammen

 

1 2 3 4 38