Takk FAU

Grødem skole har lagt bak seg 2021. Det har igjen vært en annerledes år, og for oss på skolen har det til tider vært krevende. Smittevern kombinert med mye forkjølelse har gitt oss en høst med mye fravær for elever og ansatte. Vi har klart det på en god måte takket være gode ringevikarer, fleksible ansatte og ikke minst at vi er en stor skole som kan flytte folk der vi har behov. I sum har vi klart å gi elevene god opplæring i et trygt miljø. Det er vi stolt av.

Når det stormer litt så er det godt å bli sett og heiet på. FAU på Grødem er vår 12. mann. Gjennom året har vi fått ros, oppmerksomhet og vennlige ord. Det setter vi utrolig pris på! Vi tar det med oss som en bekreftelse på at vi gjør en god jobb, men og at samarbeidet med foresatte er godt. Vi er satt til å passe på det kjæreste dere har, og den oppgaven tar vi på største alvor. 

En konkret oppmerksomhet, og tradisjon er grøten fra FAU. Store mengder ble levert siste skoledag, og alt ble spist av små og store. Tusen takk for maten 🙂

 

 

1.tr Julekos med bål og pølser

Alt er ikke avlyst, utsatt eller satt på vent. Gjengen på 1. trinn dro opp julestemningen med nisseluer, bål og grillet i går. Det rapporteres om god stemning og en fin opplevelse for alle rett før jul.

Korona – gult nivå fra onsdag 15.12.21

Fra onsdag 15.12.21 går Grødem skole over på gult nivå. Årsaken til dette er at det er nasjonalt bestemt. Foreløpig er det lavt smittetrykk her på skolen, men vi vet det kan endre seg raskt.

Kilde Pixabay

Her er de endringene vi gjør før juleferien:


1.-7. trinn

 • Klassene holder seg mest mulig til seg selv.
 • Samarbeid/kontakt mellom klassene kan gjøres hvis det er nødvendig. Da inkluderes hele trinnet. Vi har små klasser, og det er uheldig å utelukke en av klassene (samhold og inkludering)
 • Blandingsgrupper (k&h o.l.) opphører i utgangspunktet, og tiden brukes i klassen.
 • Fellesområder brukes kun av en klasse samtidig. Avtal faste tider på team/trinn.
 • Uteområde: Informer elevene om at de skal holde seg på sine områder, og primært med elever på sitt trinn.

8.- 10. trinn
Tiltakene for ungdomstrinn er like som barneskolen, men i tillegg noe strengere på noe.

 • Klassene holder seg mest mulig til seg selv.
 • Faste plasser/pulter anbefales. Elevene kan bevege seg fritt i klasserommet.
 • Samarbeid/kontakt mellom klassene kan gjøres hvis det er nødvendig. Da inkluderes hele trinnet. Vi har små klasser, og det er uheldig å utelukke en av klassene.
 • Blandingsgrupper (k&h, valgfag og språk o.l.) opphører i utgangspunktet, og tiden brukes i klassen.
 • Fellesområder brukes kun av en klasse samtidig. Avtal faste tider på team/trinn.
 • Uteområde: Informer elevene om at de skal holde seg på sine områder, og primært med elever på sitt trinn. Ungdomsskoleelever som oppsøker områder de ikke skal være på (småskolen f.eks) vil få anmerkning for dette.

Fellesaktiviteter

 • Kirkebesøket er nå avlyst
 • Turer som involverer buss/annen transport avlyses.
 • Trinnturer utendørs kan avholdes
 • Grøt serveres som planlagt siste skoledag før jul

SFO

 • Uke 50: Morgen-SFO ute, men ut over det ordinær SFO. Ansatte begrenser kontakt mellom byggene, og gruppene når mulig.
 • Uke 51 og 52: Hver uke deles elevene inn i nye grupper som de holder seg til.
 • Foresatte bes ta hensyn ved henting, og ikke være inne i garderoben mer enn 15 minutt.

Ansatte:

 • 1 meter avstand til andre ansatte.
 • Vi holder oss primært til de vi jobber med daglig.
 • Møter avholdes digitalt

Dette er frem til juleferien. Alle tiltak skal balanseres mellom smittevern og omsorg.

Vinneren av den mest «julete» klassen

Da har juryen kåret de to mest julete klassene på Grødem skole. For et engasjement og glede hos elever og  lærere.  Kjekt å se at slike konkurranser engasjerer elever på alle nivå. Dette er samhold.

Vinnerne på mellomtrinnet var 7B
Vinnerne fra ungdomstrinnet var 8B

Luciatog på Grødem

Luciadagen ble markert i dag 13. desember med nydelig Luciatog, ute, med avstand, uten lussekatter, men med sang, lys og humør. Mørketiden ble brått mye lysere! Takk 4. trinn!

Vet du forresten hvorfor vi feirer denne dagen? Og hva er det med denne gule bolla vi kaller Lussi? Trykk her så får du svar på dette og mye mer…

Korona – justerte tiltak fra 9.12.21

Gjeldende smitteverntiltak for Grødem skole (9.12.21):

Elevene:

 • Det er ikke noen endringer for elevene per nå.
 • Vi samler kun elevene på tvers av trinn hvis det er nødvendig og mulig med avstand mellom trinn.

Ansattnivå:

 • Ansatte har normal omgang med elever, men begrenser antall og avstand til andre enn de de jobber med daglig.

  Kilde Pixabay

Samlinger og treff

 • Arrangement og samlinger som involverer foresatte inn på skolen avlyses.
 • Møter med instanser og foresatte begrenses til nødvendige, og da med avstand. Besøkende registreres.
 • Kirken går som normalt ettersom det er delt opp i hovedtrinn, men trinnene sitter med avstand.
 • Adventsamling 1.-4. trinn går som normalt, men med avstand mellom trinn i aulaen.
 • Grøtutdeling siste skoledag går som planlagt, men all avslutning siste dag blir i klassen.

Koselig morgen med elevrådet

Glede og Omsorg er to av kjerneverdiene i GRO på Grødem. Elevrådet ønsket å spre glede ogomtanke i desembermørket og laget derfor en koselig morgen med gløgg og pepperkaker. Et godt initiativ som elever og voksne satt stor pris på. Mange smil og økende grad av julestemning som siger inn i skolegården. Snø var også bestilt, og det gjorde det ekstra koselig.

Skoleruta 2022/23

Skoleruta for 2022/23 er nå vedtatt i HOL. Grødem skole skal nå legge siste plandag for SFO, og så vedtar Grødem skole sin skolerute i SU 6. januar 2022.

Skolen og SFO vil trolig foreslå at SFO får plandag 1. august 2022. Det gir SFO tid til å gjøre klart til en god start for barna første SFO dag.

Kilde: Pixabay

Skoleruta 2022/23

Resultater Nasjonale prøver 2021

Grødem skole gjennomfører hvert år nasjonale prøver i basisferdighetene lesing, regning og engelsk. Disse tas på 5., 8. og 9. trinn (9.trinn tar ikke engelsk). I presentasjonen vedlagt kan du lese årets resultater.

Resultater nasjonale prøver 2021

Grødem skole har mål om at trinnet skårer likt (50) eller over nasjonalt nivå hvert år. Stabilitet over tid er viktig for å sikre lik kvalitet i opplæringen.

Skolen fritar kun unntaksvis elever fra testene.

Kilde: Pixabay

 

Hvordan følger vi opp resultatene?

Nasjonale prøver har to funksjoner for oss på skolen. På et generelt nivå får vi sjekket om vår opplæringspraksis er i tråd med det nasjonale nivået. På elevnivå får vi sjekket nivå, avdekket styrker og svakheter og ikke minst gitt en mulighet til å sette tiltak inn mot elever som behøver det. Alle resultater sjekkes opp mot skolens kunnskap om eleven slik at en dårlig dag på prøven for eksempel ikke endrer oppfølgingen.

Her kan du lese mer om hvordan vi følger dette opp.

1 2 3 4 45