10. trinn: Smittesporing blant elever på trinnet

Lørdag kveld var det fest på Øvre-Grødem, der en deltaker har testet positivt for covid-19. Ungdommen bor ikke i kommunen. På festen var det elever fra 10. trinn på Grødem skole. Smittevernkontoret og kommuneoverlege jobber med saken, og ungdommer vi vet har vært på festen er satt i karantene.

Smittevernteamet ber eventuelle ungdom som var på festen, men som ikke er kontaktet av smittevernteamet om å ta kontakt snarest på telefon 47785251 eller med rektor på tlf 99423264. De skal i utgangspunktet i karantene og ikke møte på skolen imorgen mandag. 

10. trinn møter som vanlig på skolen på mandag, og holdes adskilt i henhold til smitteveilederen. Kroppsøving blir ute, ikke i Randaberghallen.

Hvis noe skulle endre seg vil ny beskjed sendes ut via Visma og legges ut på skolens hjemmeside.

Har du noen spørsmål eller informasjon du tenker skolen bør ha, ta kontakt med rektor på tlf 99423264.

Mvh Per Jarle Marsli
-Grødem skole-

 

Det er altså ikke påvist smitte på skolen, så alle som ikke er i karantene kan komme som normalt på mandag.

Hva gjør vi hvis det kommer smitte på skolen?

Skolen ved rektor får telefon fra smittevernkontoret/kommuneoverlege når en elev/ansatt/foresatt har testet positivt på covid 19. Ut fra informasjonen iverksettes tiltak (karantene) og informasjon gis ut til ansatte og foresatte. Informasjon fra skolen til ulike grupper foresatte blir gradert i innhold og hyppighet. 

Foresatte skal være trygge på at dere får informasjon hvis situasjonen tilsier dette. Usikkerhet og rykter kan forekomme, og da vil fravær av informasjon fra oss være et tegn på at det ikke er reell fare eller hold i dette.

 

Parallelt ved at skolen får informasjon fra kommuneoverlege, gjør vi i ledelsen en smittesporing for å vurdere nærkontakter til den/de smittede på skolen ut i fra skoletiden. I denne vurderingen er vi i tett dialog med kommuneoverlegen. Han gir informasjon om fra hvilken dato vi skal smittespore. Dette er nødvendig informasjon med tanke på når elevens symptomer startet og hvem som kan ha blitt eksponert for smitte før eleven gikk i karantene/isolering.

 

I første runde gjøres blant annet vurderinger knyttet til elevens klasse: Blant annet elevens plassering, klassekart og eksponeringstid. Til sist er det en vurdering sammen med ansatte med bakgrunn i informasjon fra elever, om de har vært i nærkontakt i friminutt i kombinasjon med nære kontakter på fritid.

 

Skolen får inn en del uoffisiell informasjon, men vi ønsker informasjonen direkte fra foreldre til den eleven det gjelder. Kontaktlærer melder videre til ledelsen.

 

Alle nærkontakter, som blir satt i karantene, får informasjon fra kommuneoverlege/smittevernkontoret med informasjon om dato for karantene, testing og hvilke retningslinjer som gjelder.

 

Minner tilslutt om FHI`s oppfordring om å redusere nærkontakter i hverdagen.

 

Takk for at dere bidrar til dugnaden!

Korona og bursdager

Barnebursdager

Begrensingen om at man ikke bør ha flere enn 5 gjester, gjelder ikke for barnehage- eller barneskolekohorter. Barn i samme kohort unntas fra avstandskravet på arrangementer.
I gul sone er klassen definert som en kohort.

Barnebursdag på privat sted:

 • Dersom du har bursdagen hjemme med barn bare fra samme barneskole- eller barnehagekohort, kan dere ha flere enn fem gjester. Du kan da ikke ta med barn fra utenfor kohorten, selv om de f.eks. spiller på samme fotballag.
 • Andre foreldre og ledsagere enn de som arrangerer bursdagen er ikke en del av kohorten, og bør derfor ikke være tilstede.
 • Kohort-unntaket gjelder ikke for ungdomsskole og videregående.
 • Ingen syke kan komme, selv ikke ved milde symptomer på luftveisinfeksjon. Dette gjelder også barn og unge som er i karantene eller isolasjon.
 • Håndvask eller hånddesinfeksjon skal være lett tilgjengelig. Hender bør rengjøres ved ankomst, før spising og når besøket er over.
 • Følg ellers rådene for arrangement på privat sted.
 • Dersom det er mulig, er det fortsatt å foretrekke at feiringen skjer utendørs.
 • Mat bør serveres ferdig i porsjoner, også kake. Husk rene hender hos både de som serverer og de som spiser.

Barnebursdag i leid lokale:

 • Dersom feiringen avholdes i et leid lokale eller annet offentlig sted, kan du samle opp til 20 personer. Det kan være lokale regler med lavere antall tillatte gjester.
 • Følg ellers reglene som gjelder for arrangement på offentlig sted.
 • Alle skal holde én meters avstand. Barnehage- og barneskolekohorter er unntatt dette kravet.
 • Voksne, både arrangører og eventuelle ledsagere, bør holde avstand til andre barn og voksne, samt følge vanlige smittevernråd.
 • Dersom det er mulig, er det fortsatt å foretrekke at feiringen skjer utendørs.
 • Mat bør serveres ferdig i porsjoner, også kake. Husk rene hender hos både de som serverer og de som spiser.

Korona: Dugnad for felles julefeiring

Grødem skole ønsker at foresatte snakker med barna/ungdommen sin om hvordan de kan være med å begrense smitte. Vi er alle lei av situasjonen, men vi har klart dette før, og klarer det igjen!

#En jul sammen – ikke hver for oss!

Tiltak endringer fra uke 47 – uke 52

Tiltak for å begrense smitte

 • Hold avstand, vask hender og host i albuekroken.
 • Begrense sosial kontakt med andre mennesker.
 • Unge og voksne som har vært sammen med venner og i andre situasjoner der det ikke har vært en meters avstand, bør holde to meters avstand til folk i risikogruppen.

 

Når skal elever og ansatte ikke møte på skolen/SFO?

Elever og ansatte med luftveissymptomer:

 • Elever og ansatte med nyoppståtte luftveissymptomer og/eller sykdomsfølelse skal ikke møte på skole/SFO, selv om symptomene er milde. Folkehelseinstituttets nettsider gir oppdaterte råd om syke voksne og barn.
 • De skal holde seg hjemme til allmenntilstanden er god. Elever og ansatte kan komme tilbake på skolen når de føler seg friske og feberfrie, selv om de har noe restsymptomer på luftveisinfeksjon (noe snørr, tett nese og lett hoste).

Elever eller ansatte som er i isolasjon eller karantene:

 • • Det forutsettes at elever, foresatte og ansatte ikke oppsøker skolen dersom de er i karantene eller isolasjon. Det er ikke skolens ansvar å identifisere hvem som skal i isolasjon eller karantene. For mer informasjon se Folkehelseinstituttets nettsider.

 

10.tr. Klassequizen

10. trinn deltok i går på klassequizen på NRK Rogaland. Alexander Michael Askevold, Otto Nicholas Ritter og Marlen Bucher Meland representerte skolen. 11 av 12 riktig – imponerende! Hør sendingen her

Bilde hentet fra nrk.no

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.-10.tr Utviklingssamtaler

I går, 26.10.20, gikk regjeringen ut med nye retningslinjer for korona. De fleste endringene gjelder ikke oss som skole, men allikevel påvirker det oss litt. Punktet om at alle bør være sammen med færre personer i løpet av en uke gjør at vi justerer på årets utviklingssamtaler til:

Utviklingssamtalen avholdes digitalt. Hvis det er ønske/behov for fysisk oppmøte er det mulig at en foresatt kommer på skolen.

 

Vi gjør dette for å begrense antall treff for foresatte, men ikke minst ansatte på skolen. Samtidig kan det være ønskelig å treffes fysisk på skolen. Hvis det er tilfelle, så ordner vi det innenfor smittevernrutiner.

Flere har allerede fått invitasjon til samtale, eller skal på det i nær fremtid. Forhold dere til den informasjonen dere har fått inntil ny kommer. Vi finner løsninger sammen med dere!

5.-10.tr. Elevundersøkelsen

Elevundersøkelsen er en av Utdanningsdirektoratets nettbaserte brukerundersøkelser. Her får elevene muligheten til å si hva de mener om forhold som er viktige for at de skal lære og trives på skolen. Generelt har undersøkelser besvart av barn og ungdom høy troverdighet, så det er et viktig verktøy for å sikre en god skole.

Elevundersøkelsen gjennomføres hver høst på 5.-10. trinn på Grødem skole. Det er mulig for foresatte å reservere barnet mot å ta denne. Ta kontakt med skolen hvis det er ønskelig.

Mer info om undersøkelsen 

Når gjennomføres undersøkelsen? November 2020

 

4.tr – Forfatterbesøk

Den kulturelle skolesekken – Denne uken har 4. trinn besøk av forfatter Maiken Nylund med boken Rikka på ordentlig og forever. Rikka er 10 år, midt mellom barn og ungdom og IKKE forelsket. Når bestevennen Lise forelsker seg i Rikkas nabo, gjør Rikka noe dumt og alt blir komplisert. 

Dette er en historie om vennskap, forelskelse, skilsmisse og om å være midt mellom barn og ungdom.  

Elevene syntes det var det kjekt besøk!

1 2 3 34